O-STA

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Spoštovani!

 častni gost - predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez;

 župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen;

 predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič;

 koroški poslanci;

 gostje strokovnega posveta (med njimi še posebej državni sekretar na MZI g. Jure Leben);

 direktorica GZS Območne zbornice Koroška mag. Aleksandra Gradišnik;

 predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ravne na Koroškem g. Roman

Krivograd;

 župani sosednjih občin;

 mediji;

 gospe in gospodje!


Vse od poletja 2014 deluje Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Ta predstavlja spontani odziv

mladih Korošcev na nujno potrebo po dobri prometni povezanosti naše regije s centrom države.

Ideja o 3. razvojni osi je stara že več kot 40 let. Govorimo o obdobju, ko je bila Koroška še eden

izmed paradnih konjev države, ko so se lahko Ravne na Koroškem pohvalile z 2. največjo

povprečno plačo v Sloveniji. Danes so razmere drugačne. Gospodarstvo, ki se je uspelo prebiti

skozi krizo, je še zadnja hrbtenica v boju za vsakdanji kruh tukajšnjih ljudi. Vsakodnevno se iz

regije s trebuhom za kruhom odpelje več kot 5.000 ljudi. Mnogi od teh tudi po cesti proti Arji

vasi, katera je označena kot najbolj smrtonosna cesta v Sloveniji. V takšnih razmerah je Koroško

zapustilo skoraj 37% mladih (govorimo od leta 1991), ki predstavljajo jedro delovne sile v vsakem

okolju. Zato se naše prebivalstvo stara, koroška demografska oblika pa dobiva podobo žare.

Vendar kot je zapisal Mitja Šipek "Korošci koj devamo, pa jamramo no mau". Tako je tudi v naši

Mladinski iniciativi. Če smo na začetku šteli za uspeh zbranih več kot 7.000 podpisov podpore

peticiji za gradnjo hitre ceste na Koroško, je v letu 2017 največji uspeh sprejem državnega

prostorskega načrta na relaciji Šentrupert-Velenje ter podpis Protokola o izgradnji hitre ceste na

Koroško. Ne glede na vse, bomo Korošci zares evforični šele takrat, ko se bomo po hitri cesti tudi

dejansko peljali. Pri realizaciji podpisanega protokola smo sicer nekoliko zaskrbljeni, saj se Vlada

in DARS ne držita že prvega postavljenega roka oz. vsaj tako kaže, da ga ne bosta ujela. Do konca

letošnjega leta bi namreč morala biti znana usoda kraka 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec

- Dravograd - Holmec, pa o tem vemo zgolj to, da je naročena še ena študija, ki bo proučila

katera varianta za to relacijo je najbolj optimalna.

Naj na tem mestu poudarim, da smo zadovoljni, da je ta Vlada prepoznala 3. razvojno os kot

enega ključnih projektov države in da so se nekatere zadeve po dolgih letih vendarle premaknile

naprej. Kljub vsemu pa želim sporočiti, da Korošci nikakor ne bomo odstopali od vsebine, katero

določa protokol in to je, da se do leta 2019 prične graditi odsek hitre ceste med Šentrupertom in

Slovenj Gradcem, vzporedno s tem pa se do junija 2020 izvedejo postopki prostorskega

umeščanja trase 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec - Dravograd - Holmec. Protokol še

veleva, da se bomo štiri leta po tem roku peljali po hitri cesti vse od Holmca do Šentruperta.

To zavezo jemljemo Korošci zelo resno in to ne glede na sestavo Vlade, kajti ta cesta nam

pripada. Argumenti zanjo pa so več kot očitni. Ravne na Koroškem so pomembno gospodarsko

središče, ki so v Sloveniji najbolj oddaljene od avtocestnega križa. Hkrati pa je Dravograd

pomembno prometno vozlišče, ki nujno potrebuje razbremenitev mestnega jedra od prometa in

to v obliki obvoznic, kot navezovalnih cest na 3. razvojno os.

Naj dodam še to, da si Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ne prilašča nikakršnih zaslug za

stanje v zvezi s 3. razvojno osjo. Situacija je preprosta, ceste še vedno nimamo in njena izgradnja

je nujna. Naše delo je zgolj spontan odziv civilne družbe mladih, ki želimo aktivno participirati pri

razvoju našega kraja in ki nam je mar za svoj dom. Mnogi iz naše generacije so za vedno odšli, mi

pa vztrajamo in verjamemo, da bo 3. razvojna os kot cesta priložnosti nekoč prišla v naše kraje.

Prav zaradi tega smo se odločili organizirati akcijo Ambasadorji HOČ'MO CESTO!.

Iz študije o Koroški in 3. razvojni osi, ki nosi naslov HOČ'MO CESTO!, je nastal spontani koroški

aktivistični pozdrav, iz tega pa se je ta izraz začel čedalje bolj širiti. Mladinska iniciativa za 3.

razvojno os je ocenila, da v okolju Koroške in tudi izven obstajajo osebe, tako fizične kot pravne,

ki so dejansko ambasadorji koroških prizadevanj za izgradnjo 3. razvojne osi. Tako je prišlo do

oblikovanja pobude Ambasadorji HOČMO CESTO.

Mladinska iniciativa bo nazive podelila organizacijam in posameznikom, ki so s podporo in

aktivističnim delom presegli okvire rednega dela svoje organizacije oz. funkcije. Zavedno pa smo

se na tej točki odločili, da teh nazivov politikom še ne bomo podeljevali, čeprav med njimi po

mnenju Mladinske iniciative obstajajo tudi taki, ki si ta naziv popolnoma objektivno zaslužijo.

Ambasador HOČMO CESTO je oseba ali organizacija, ki je s preteklim delom presegla okvire

rednega delovanja, hkrati pa je podelitev naziva naša spodbuda za še aktivnejšo vlogo pri

nadaljnjih prizadevanjih za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. S tem želi Mladinska iniciativa za

3. razvojno os krepiti krog podpornikov in sklepati "ljudsko koalicijo" v prizadevanjih za cesto, ki

za Korošce predstavlja mnogo več kot zgolj asfaltno povezavo s centrom. Prejemnike smo izbirali

na podlagi informacij, ki jih imamo na voljo in v obdobju od kar delujemo kot iniciativa. Prav

gotovo med nami obstajajo osebe ali organizacije, ki si poleg današnjih prejemnikov, ta naziv

prav tako zaslužijo. Zato bomo naziv Ambasadorja HOČ'MO CESTO podeljevali tudi v prihodnje, v

skladu s podanimi pobudami.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste prišli na današnji dogodek. Zahvaliti se želim tudi

predstavnikom države in DARS-u za v zadnjem času okrepljeno sodelovanje. Hkrati pa želim, da

bi nam s skupnimi močmi uspelo v celoti in v dogovorjenem roku realizirati Protokol za izgradnjo

3. razvojne osi na Koroško.

Vsem skupaj želim prijetno počutje in HOČ'MO CESTO!