O-STA

Podpis listine za vstop v evropsko kulturno pot reformacije

Velenje, 30. november 2017 - V torek, 28. novembra 2017, je v Erfurtu v Nemčiji župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič podpisal listino za vstop v t. i. evropsko kulturno pot reformacije. Svečani podpis listine je potekal v okviru mednarodne konference ob 500-letnici reformacije v Evropi. Listino je podpisalo 21 predstavnikov organizacij iz Avstrije, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije. Podpisniki listine so izkazali interes za aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi enotne evropske kulturne poti reformacije, ki se bo prijavila za uradno priznanje pri Svetu Evrope v letu 2019.

V mesecu juliju 2016 se je z uvodnim dogodkom v Lutrovem mestu Eisleben v Nemčiji uradno pričel izvajati triletni projekt European Cultural Route of Reformation (ECRR), sofinanciran z naslova programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa, v katerem Mestna občina Velenje nastopa kot projektni partner v sodelovanju s pridruženim partnerjem Zavodom Primoža Trubarja iz Murske Sobote.

Projekt ECRR je edinstven z vidika področja in ciljev, saj predstavlja prvo pobudo za regionalni razvoj v Srednji Evropi, katere cilj je dvig zavesti o pomenu dediščine reformacije. Projekt je usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgodovine in kulture Srednje Evrope. Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanj.

Pričakujemo, da bo projekt prispeval k trajnostnemu razvoju regij, zlasti s spodbujanjem trajnostnega turizma. Več o projektu in njegovem nadaljnjem razvoju si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in na spletni strani programa Srednja Evropa www.interreg-central.eu.

Pošiljamo dve fotografiji z dogodka.