O-STA

Telekom Slovenije vzpostavlja testno okolje za testiranje rešitev interneta stvari (internet of things) na osnovi tehnologije Narrowband-IoT

Ljubljana, 1. decembra - Telekom Slovenije je uspešno opravil testiranja standardizirane tehnologije Narrowband-IoT. Gre za omrežno tehnologijo z majhno močjo, ki uporablja obstoječo omrežno infrastrukturo. Namenjena je učinkoviti komunikaciji množično razporejenih naprav (do 50.000 naprav na eni celici omrežja) tako po razvejanem geografskem področju kot znotraj mestne infrastrukture ter zagotavljanju prenosa njihovih podatkovnih tokov. Primerna je za naprave, ki ustvarjajo nizek podatkovni promet (kot so senzorji), pri tem pa se zanašajo na baterije in imajo običajno dolg življenjski cikel. V Telekomu Slovenije načrtujejo, da bodo v kratkem vzpostavili testni okolji v Ljubljani in v Mariboru, v katerih bodo zainteresirana podjetja, posamezni razvijalci in izobraževalne ustanove lahko testirali delovanje lastnih rešitev interneta stvari (IoT).

Rešitve, ki lahko uporabljajo tehnologijo NB-IoT, so raznolike, in sicer od enostavnih, kot je na primer odčitavanje števcev na daljavo, do kompleksnih rešitev, kot so pametna energetska omrežja, avtonomna vozila in pametna mesta. Trenutno so rešitve interneta stvari najbolj aktualne na področjih transporta (spremljanje tovora, nadzor vozil, polnjenje električnih vozil itd.), zagotavljanja javnih storitev (pametna omrežja za dobavo vode, plina in elektrike), zaščite in varovanja (klici v sili, kritična komunikacija, alarmi in opozorila, nadzor ipd.) ter pametnih mest. V prihodnje se večji razmah interneta stvari pričakuje na področju proizvodnje in prodaje ter finančnih (bančništvo, plačila, zavarovalništvo itd.), zdravstvenih (oskrba na daljavo, zdravnik na daljavo ipd.) in komunalnih storitev (odvoz odpadkov, reciklaža ipd.).

Poleg NB-IoT Telekom Slovenije nadaljuje tudi s testiranjem ostalih brezžičnih tehnologij za potrebe IoT (LoRA, Wifi,...), ki so prav tako primerne za omogočanje različnih IoT uporabniških primerov. "V Telekomu Slovenije testiramo in uporabljamo najsodobnejše tehnološke rešitve, pri tem pa pozorno spremljamo razvoj in aktualne trende na tem področju. Tehnologija NB-IoT prek obstoječe omrežne infrastrukture zagotavlja odlično pokritost in zanesljivo povezljivost, ki lahko koristi podjetjem vseh velikosti. Zagotavljanje povezljivosti naprav in stvari na tak način omogoča razvoj novih poslovnih modelov, partnerskega sodelovanja in celostnih rešitev. Zato vabimo podjetja, samostojne razvijalce in izobraževalne ustanove, da pri nas v realnem okolju preizkusijo delovanje svojih rešitev, kar jim bo v pomoč pri nadaljnjem razvoju in optimizaciji," pravi mag. Igor Bohorč, direktor strateške poslovne enote Poslovni trg v Telekomu Slovenije.

Dandanes je vedno več naprav in sistemov, ki se medsebojno povezani, v prihodnje pa bodo te potrebe še večje. Tehnološki standard Narrowband-IoT v obstoječih omrežjih omogoča razvoj standardizirane rešitve, ki je uporabna v primerih, ko ustaljeni kanali komunikacije med napravami (mobilna omrežja, DSL, WLAN, Bluetooth) niso tehnološko ustrezni ali stroškovno učinkoviti. Za naprave, povezane v internet stvari, je namreč značilno, da ne potrebujejo velike količine prenosa podatkov, so energetsko varčne in delujejo kot čim bolj samostojne enote. Za svoje delovanje potrebujejo močan radijski signal, primeren tudi za kletne in ostale prostore (NB-IoT znotraj stavb zagotavlja 20 dB več kot GSM tehnologija), zanesljiv, stabilen in varen prenos podatkov ter vzdržljive in varčne baterije, ki so uporabne tudi 10 let in več.