O-STA

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO - Čezmejni Slovensko - Italijanski Interreg projekt Nat2Care - Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih Območij Natura 2000, 7. 12.2017

Čezmejni projekt Nat2Care - Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih Območij Natura 2000

Novinarska konferenca bo potekala
v četrtek, 7. decembra 2017, ob 15.45,
v sejni dvorani Palazzo Orgnani-Martina,
ulica Mistruzzi, 4 Venzone - Pušja vas, v Italiji.

Iskreno upamo, da se boste odzvali našemu vabilu in se udeležili novinarske konference, kjer vas bomo z veseljem seznanili z načrtovanimi aktivnostmi projekta. Podrobnosti programa si lahko preberete v priloženem .pdf dokumentu.

Glavni namen projekta je ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete na območju Julijskih Alp, ki je pomembno naravno območje tako v Sloveniji kot Italiji in je tudi del evropskega omrežja Natura 2000. Poleg raziskav bo projekt pomembno prispeval k ozaveščanju prebivalstva o pomenu biodiverzitete za dobrobit ljudi. Poudarek bo na pomenu povezanosti obeh obmejnih predelov za biodiverziteto, tako z vidika ohranjanja ogroženih živali in rastlin, kakor tudi z vidika izmenjave izkušenj in rezultatov med raziskovalci.

Pomemben cilj projekta je poiskati rešitev, kako trajnostno ohranjati življenjski prostor izbranih travniških in gozdnih vrst.

V projektu bomo med drugim iskali možnosti, kako v Sloveniji zopet zagotoviti primerne pogoje za gnezdenje beloglavega jastreba, ki v Sloveniji velja za izumrlo gnezdilko že od 19. st.

Kosec je travniška ptica, ki je v Sloveniji zelo ogrožena, saj se je populacija vrste v zadnjih 20 letih zmanjšala za več kot polovico. Poleg tega bodo projektne aktivnosti usmerjene v raziskave kozače, ki je pomembna gozdna vrsta sove, katere populacija v Sloveniji predstavlja največji delež evropske populacije.

Eden izmed ključnih pokazateljev naravnega gozdnega sistema so tudi saproksilni hrošči, med katerimi je ključen alpski kozliček. Med projektom bomo vzpostavili sistem spremljanja stanja življenjskega prostora in populacije te karizmatične vrste kozlička evropskega varstvenega pomena.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca na tej povezavi https://docs.google.com/forms/d/1fb2-euhxDiy6M5z_LikQNLa-AFDnlPLS-WQ0skCjbDE/edit.

S spoštovanjem vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Na voljo sem vam za dodatne informacije.

Kontakt za dodatne informacije: helena.koncar@nib.si