O-STA

Jasna Podreka: Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji

Znanstvena monografija prinaša podroben vpogled v značilnosti tovrstnih umorov žensk v Sloveniji. Vsebina je zasnovana na teoretskem razumevanju nasilja na splošno ter specifično intimnopartnerskega nasilja nad ženskami. V njej je predstavljena razprava o umorih in potreba po spolno specifičnem proučevanju teh umorov ter teoretska konceptualizacija intimnopartnerskega nasilja in umorov žensk. Osrednji del knjige predstavlja obsežna kontekstualna analiza empiričnega gradiva o umorih žensk, gre pa za eno redkih del, ki se s sociološke perspektive ukvarjajo z vprašanjem intimnopartnerskih umorov v Sloveniji.

Analiza intimnopartnerskih umorov žensk v Sloveniji pokaže, da so to izrazito spolno zaznamovana kazniva dejanja in da Slovenija po deležu in razlikah med spoloma v tovrstnih umorih ne odstopa bistveno od drugih držav. Prav tako ne odstopa bistveno po značilnostih, povezanih z osebnostnimi in socialnimi lastnostmi storilcev in žrtev, ter po vzrokih, povodih in dinamikah takšnih umorov. V Sloveniji, tako kot v večini drugih držav, intimnopartnerski umori prizadenejo ženske v nesorazmerno večjem deležu kakor moške. Intimnopartnerski umor je tudi najpogostejši tip umora žensk v Sloveniji, saj skoraj polovico umorov žensk povzroči nekdanji ali aktualni zakonec oziroma intimni partner.

O avtorici:

Jasna Podreka je sociologinja, ki deluje kot asistentka in raziskovalka na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji diskriminacije žensk, žensk v politiki, spolne diskriminacije na trgu dela ter nasilja nad ženskami, pri čemer se osredotoča zlasti na vprašanje nasilja v družini, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov in femicida. Pridobljeno znanstveno in strokovno znanje na področju nasilja v zasebni sferi širi tudi na področja strokovnih služb v Sloveniji. Gostovala je na različnih predavanjih za izobraževanja policistov, kriminalistov, centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti, ki delujejo na področju nasilja v družini, tako doma kot v tujini. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov s področij, s katerimi se ukvarja. Je tudi prostovoljka pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja.