O-STA

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez nagovoril člane Društva 90 na Slavnostni akademiji ob 25. obletnici Državnega zbora

Danes, 4. decembra, v veliki dvorani Državnega zbora poteka slavnostna akademija, ki jo ob 25. obletnici Državnega zbora organizirata Državni zbor in Društvo poslancev 90.

Pred pričetkom akademije so se poslanci preminulim kolegom, med njimi tudi nekaterim velikanom slovenske osamosvojitve, poklonili z minuto molka.

Predsednik Društva poslancev 90 dr. Mitja Slavinec je uvodoma predstavil delovanje društva in poudaril, da se Društvo od samega začetka zavzema za demokratične vrednote. Kot je povedal, Društvo 90 vrednote neguje, na različne načine, med drugim tudi z vsakoletno slavnostno akademijo, ki je posvečena dogodkom, ki so bili ključni za slovensko državo. Dr. Slavinec je izrazil prepričanje, da so poslanci prvega sklica Državnega zbora, današnji govorci, v svojem mandatu gotovo imeli velika pričakovanja, v kolikšni meri so le ta izpolnjena, bodo povedali sami, ko bodo predstavili svoje izkušnje. Menil je, da je 25 let za utečene demokracije zelo kratko obdobje, za človeško življenje pa kar dolgo, zato je tem bolj pomembno, kako živimo in za kaj se zavzemamo. Pred 25. leti je bil čas entuziazma, tudi enotnosti, zavzemali pa smo se tudi za vitko administacijo in izpostavljali pomen individualne odgovornosti, je dejal in obenem poudaril, da je prevzemanje lastne odgovornosti velika stvar, ki se ji večina izogiba. Zato tem bolj cenimo odgovornost, ki so jo znali prevzeti naši odločevalci pred 25. leti in se jim na tem mestu zahvaljujem, je povedal. Dr. Slavinec je ob koncu izpostavil moč odločanja in ugled, katerega se premalo zavedajo poslanci, saj Državni zbor ni le zakonodajno telo, temveč tudi simbol demokracije in slovenske države.

Kot slavnostni govornik je nastopil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez.

Vabljeni govorci na slavnostni akademiji so bili poslanci prvega sklica Državnega zbora Rudi Moge, Sašo Lap, Nada Skuk in Ivo Hvalica.

Kot je že uvodoma povedal predsednik Društva poslancev 90 dr. Slavinec, je za pester kulturni program slavnostne akademije skrbel parlamentarni ansambel Parlament Dixie band, ki prav tako obeležuje obletnico in z njim Državni zbor sodi med redke parlamente, ki imajo lastne ansamble.

NAGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA DR. MILANA BRGLEZA NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI DRUŠTVA POSLANCEV 90

Državni zbor, 4. december 2017

Spoštovani predsednik Društva poslancev 90, dr. Slavinec,

spoštovani nekdanje in sedanje poslanke in poslanci,

v veselje in čast mi je, da vas gostimo v hramu demokracije, prav v času, ko obeležujemo 25-letnico vzpostavitve Državnega zbora.

Nekateri od vas ste bili takrat zraven, ko je naša mlada država vzpostavljala demokratične inštitucije, drugi ste bili poslanci v prvem sklicu, tretji v naslednjih sklicih. Mnogi celo v več sklicih. A ne glede na to, kdaj in koliko časa ste opravljali to odgovorno funkcijo, moram poudariti, da sem vam hvaležen za vaš doprinos k nastanku in razvoju demokracije v Sloveniji, predvsem pa sem hvaležen, da ste tudi danes podpora razvoju demokracije pri nas - vsak na svoj način.

Naj ob tem poudarim, da je 25-letnica Državnega zbora zagotovo pomembna obletnica, predvsem pa je čas, ko se moramo ozreti nazaj in pogledati naprej. Je torej čas za "inventuro", za pregled, kaj smo in česa nismo storili, kaj bi morali storiti, kaj bomo morali narediti, predvsem pa, kako bomo vsi skupaj pripomogli k večji veljavi in večjemu ugledu tako politike kot Državnega zbora. Slednje je predvsem odgovornost nas, aktualnih poslank in poslancev, a hkrati je to tudi naloga za vse vas, članice in člane Društva poslancev 90. Kajti to društvo ni samo društvo, ampak je z vidika demokracije, državljanskih vrednot in promocije svobode, enakosti, solidarnosti, pravne države ter vrednost sobivanja in medsebojnega spoštovanja izjemno pomembno. Vsi vi imate namreč parlamentarno izkušnjo. Kot taki lahko v svojem krogu spodbujate razprave in (o)vrednotenje tega, kar se je dogajalo v našem Državnem zboru, kar se dogaja in kar se bo dogajalo. Na vseh nas je torej, da skrbimo za dvig politične kulture, predvsem pa, da skrbimo za večjo vključenost državljank in državljanov v politični proces. Ta je trenutno v izredno šibki poziciji tudi zato, ker v 25 letih naših državljank in državljanov, kot vse kaže, nismo uspeli prepričati, da so volitve velika odgovornost.

Na nas je torej, da to spremenimo, začenši od danes dalje. Prihodnje redne parlamentarne volitve bodo predvidoma junija naslednje leto. To pomeni, da imamo vsi skupaj na voljo le kratkega pol leta, da obrnemo trend navzgor. Da skušamo prepričati naše sodržavljane in sodržavljanke, da je udeležba na volitvah izjemno zahtevna, a odgovorna naloga, predvsem pa, da so volitve največja moč, ki jo državljanke in državljani imamo. Moč odločanja za program in ne le všečne besede in simpatične obraze, moč odločanja za vsebino in ne le prijazne poglede in moč odločanja za smer razvoja države, ki bo domovina nas vseh. Domovina vseh, kot pravim, kjer ne bo občutka izključenosti ali celo občutkov prvo- in drugorazrednosti. Resda so občutki subjektivna stvar, a vsako prepričanje se pri posamezniku najprej porodi v občutku. Občutek sprejetosti pa je vsekakor lepši od občutka odrinjenosti, občutek vključenosti je boljši od občutka izključenosti. Občutek, da lahko s svojim glasom vplivam na spremembe v svoji državi, pa je po mojem mnenju eden najveličastnejših občutkov, ki se porodijo ob tem, ko svoj volilni listič oddamo v volilno skrinjico. Za to, da se med naše ljudi vrne ta občutek, pa se moramo, kot rečeno, boriti vsi mi - vi in seveda vsi naši kolegi poslanke in poslanci.

Gospe in gospodje,

25 let je lahko veliko in je lahko malo. Lahko jih merimo v novih gubah, ki se zarišejo na obrazu, ali morda v življenjih dosežkih, pa naj si bo to družina ali poklicna uspešnost. To pravim zato, ker se včasih premalokrat zavemo, kako hitro minejo leta in koliko odgovornosti je skritih v vseh sejah, točkah, ki smo jih obravnavali ali jih še bomo. Koliko ur smo porabili, ko so se kresala mnenja, predvsem pa koliko zakonov smo sprejeli, zaradi katerih je naša Slovenija boljša in ljudem prijaznejša. Seveda se ne smemo sprenevedati, da je bilo vse, kar je bilo v 25 letih tu storjenega, storjeno prav. Bile so napake, ki smo in jih še bomo odpravljali. Bili so napačni premisleki, bili so tudi sklepi brez premislekov. A kdor dela,,dela tudi napake. In kako ne bi bilo kaj napačnega, če smo - za ilustracijo - v 25 letih obravnavali skoraj 8000 točk oz. predlogov zakonov in drugih aktov? Če to delim z leti, bi lahko dejali, da je na leto Državni zbor obravnaval približno 320 točk, kar pomeni 30 točk na mesec. Pri 30 točkah na mesec pa se vedno lahko najde kakšna, ki ni bila najboljša.

Spoštovani in spoštovane,

bodimo ponosni na to, kar smo dosegli, predvsem pa bodimo pogumni tudi za naprej. Pred mednarodno skupnostjo so namreč težki časi, svet je v veliki zmešnjavi, vrednote solidarnosti in sopomoči zamenjujeta hlepenje po bogastvu in dobičku, predvsem pa pozabljamo na to, da bo na Slovenskem lepo vsem, če bo lepo vsakomur izmed nas. A da bo lepo slehernemu, mora vsakdo kaj storiti. Mi, ki delujemo v politiki, pa tudi vi, ki ste bili v politiki, pa jo danes ocenjujete z vidikov civilne družbe, imamo posebno odgovornost. In to naj bo naše in vaše vodilo za naslednjih 25 let. Biti moramo pogumni in smeli. Kot so bili naši predhodniki.

Iskrene čestitke ob jubileju, predvsem pa vse dobro vam in vašim bližnjim ob bližajočih se praznikih. Hvala za pozornost!