O-STA

V Velenju imamo ustrezno kakovost zunanjega zraka

Velenje, 19. december 2017 - Podatki o kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji v lanskem letu so pokazali, da je Velenje primer dobre prakse za kakovost zunanjega zraka, saj imamo zaradi urejenega in učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja kakovost ustrezno.

Aktualne meteorološke in okoljske podatke za Mestno občino Velenje najdete na naši spletni strani: http://www.velenje.si/o-velenju/meteoroloski-in-okoljski-podatki.

Sicer analize kažejo, da je praktično v vseh večjih urbanih naseljih zrak čezmerno onesnažen z delci PM10. To velja tako za Ljubljano kot Maribor, Celje, Mursko Soboto, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje. Največ prekoračitev mejne dnevne vrednosti za delce PM10 je bilo v letu 2016 izmerjenih na merilni postaji Ljubljana center, sledita Celje in Zagorje.

V mestnem okolju so vir ultra finih delcev predvsem promet, kurišča in industrijski obrati. K izboljšanju stanja kakovosti zunanjega zraka lahko prispevamo predvsem z ustrezno izbiro načina ogrevanja, kjer imata daljinsko ogrevanje in oskrba s plinom veliko prednost pred kurjenjem fosilnih goriv.

Stanje kakovosti zraka v Sloveniji redno preverja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Vir: https://siol.net/novice/slovenija/kakovost-zunanjega-zraka-453810

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546

www.velenje.si