O-STA

Urban Roof ostaja brez strehe nad glavo

Urban Roof, center urbanih športov in kulture in edini tovrstni center v Sloveniji, mora zaradi odločbe o izselitvi v januarju 2018 zapustiti najete prostore v Šiški in s tem zaključiti 7-letno delovanje na Ulici Milana Majcna. Zgodbe, ki smo jih stkali pod "Streho" skupaj s podporniki, partnerji in številnimi udeleženci vseh naših aktivnosti, ostajajo in nam dajejo zagon za naprej.

Center Urban Roof

Športni center Urban Roof upravlja Športno društvo Ilužn, ki v Ljubljani deluje že 10 let. Društvo je bilo ustanovljeno iz želje in potrebe posameznikov po prostoru, v katerem so urbani športi združeni pod streho. Z otvoritvijo športnega centra Urban Roof nam je leta 2010 to uspelo na lastno pest, brez pomoči občine ali države. V naslednjih sedmih letih smo naše delovanje optimizirali, izpopolnjevali in izboljševali. V centru izvajamo programe Urbane šole, ki pokrivajo rolkanje, bmx kolesarjenje in športno plezanje - športe, ki so letos postali olimpijske discipline, ter akrobatsko rolanje, skirojanje in urbane plese. Poleg športnih dni, aktivnih počitnic za otroke, izletov, kampov in številnih delavnic, ki jih organiziramo, predvsem skrbimo, da center nudi otrokom in mladostnikom prostor za aktivno in kreativno preživljanje prostega časa, druženje in zdrav razvoj. Društvo deluje družbeno odgovorno in vzgaja v skladu z društvenimi načeli in vrednotami. S svojim delovanjem zadovoljujemo potrebe 800 aktivnih članov letno in smo gonilna sila slovenskih urbanih športov in pripadajoče kulture.

Brez strehe nad glavo

Po sedmih letih delovanja smo se ponovno znašli na začetku - brez strehe nad glavo. Urban Roof mora namreč 21. januarja 2018 zaradi odločbe o izselitvi dokončno zapustiti prostore v Šiški. Iščemo pot, da bi center nadaljeval svojo zgodbo.

Po pomoč smo se obrnili med drugim tudi na Mestno občino Ljubljana, s katero smo se dogovorili, da prevzamemo v upravljanje zunanji rolkarski poligon v Savskem naselju (za Pop TV-jem). To nam bo omogočilo izvedbo programov od pomladi naprej, pokritje poligona in izgradnjo dodatne infrastrukture pa načrtujemo v letu 2018, saj nam trenutne finančne zmožnosti, skupaj s selitvijo, tega ne omogočajo. MOL nam je ponudila tudi prostor v manjši hali v Murglah, kamor smo nameravali preseliti del naših dejavnosti, vendar so nam to možnost nedavno zavrnili. Sedaj pospešeno iščemo primeren prostor in možnosti za selitev.

Načrti za prihodnost

Zastavljeni dolgoročni načrti so nam prinesli pozitivne rezultate, s potrditvijo olimpijskega komiteja o sprejetju športov prostega sloga med panožne olimpijske športe, pa smo dobili potrditev, da delujemo v pravi smeri. Za doseganje boljših pogojev dela smo ustanovili Zvezo urbanih športov Slovenije, ki bo v prihodnosti na višjem nivoju poskrbela za urbane športe, med drugim tudi za postavitev panožnega centra urbanih športov, ki si ga slednji zaslužijo.

Delovanje centra Urban Roof bomo s selitvijo na drugo lokacijo nedvomno še izboljšali in programe na podlagi preteklih izkušenj nadgradili. Še naprej bomo skladno z našim poslanstvom skrbeli za ustvarjanje pogojev za rast in razvoj urbanih športov in kulture na slovenskih tleh.

V trenutnem položaju pa se obračamo na vse, ki nam lahko pri naši zgodbi kakorkoli pomagate, in vas pozivamo k pomoči in podpori (info@urbanroof.si).

Vnaprej hvala.

Urban Roof