O-STA

VABILO MEDIJEM na javno predstavitev "BIOTEHNOLOŠKEGA STIČIŠČA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO (BTS-NIB)", 12.1.2018, ob 11.00, Hotel MONS

Spoštovani mediji!

Dovolite, da vas še enkrat prijazno povabimo na javno predstavitev

"Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)"

Dogodek bo v petek, 12. januarja 2018, ob 11.00

v Hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons, v dvorani Ravnikar.

Izgradnja Biotehnološkega stičišča NIB je pomembna tako za nadaljnji razvoj in delovanje NIB kot tudi za razvoj slovenske naravoslovne in biotehnološke znanosti ter inovativnosti in njen mednarodni preboj, zato vam tokrat pošiljajmo razširjeno vabilo s podrobnejšimi informacijami o projektu, njegovemu pomenu in primeri aktualnih in načrtovanih aktivnosti, ki jih bomo s pomočjo nove infrastrukture in raziskovalne opreme okrepili in razvili!

Z izgradnjo Biotehnološkega stičišča NIB bomo lahko še bolj prispevali k reševanju okoljskih težav v segrevajočem se svetu, ohranjanju čistosti voda, reševanju težav prisotnosti invazivnih in patogenih organizmov ter njihovih posledic za človekovo zdravje in zdravje ekosistemov. Hkrati pa se tudi gospodarstvo zaveda pomembnosti hitrega vključevanja novih znanj in koncepta odprtih inovacij. Skozi odprta vrata vstopajo novi načini zdravljenja in personalizirana medicina. V Biotehnološkem stičišču NIB bomo lahko ponudili globalno vpeto, multidisciplinarno znanost v tesni povezavi z družbo in gospodarstvom.

ŽE VNAPREJ SE VAM ISKRENO ZAHVALJUJEMO, ČE SE BOSTE SREČANJA UDELEŽILI IN NAM S SVOJIM POROČANJEM O DOGODKU IN PROJEKTU POMAGALI K URESNIČITVI NAŠE VIZIJE!

S spoštovanjem vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Za dodatne informacije pa sem vam na voljo.

Helena Končar

###

JAVNA PREDSTAVITEV

"INVESTICIJSKEGA PROJEKTA BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČE NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO (BTS-NIB)"

Dogodek bo v petek, 12. januarja 2018, ob 11.00

v Hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons, v dvorani Ravnikar.

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) ustvarjamo vrhunsko temeljno in uporabno znanje znotraj raznolikih ved o življenju. Z infrastrukturami v Ljubljani in Piranu, z več kot 120 zaposlenimi ter z živahnimi mednarodnimi povezavami raziskujemo ekologijo in genetiko rastlin, živali, človeka in mikrobov ter biološke zakonitosti morskih in celinskih ekosistemov ter organizmov.

Hiter razvoj znanosti o življenju v zadnjih desetletjih zahteva od raziskovalcev nove interdisciplinarne pristope tako na področju temeljnih raziskav kot pri sodelovanju z inovativnimi podjetji in z industrijo. Vede o življenju so v neslutenem globalnem razmahu. Ljudje se zavedajo okoljskih težav v segrevajočem se svetu in zahtevajo rešitve, zavedajo se težav globalizma in posledične prisotnosti invazivnih in patogenih organizmov na vseh celinah ter njihovih posledic za človekovo zdravje, zavedajo se tudi človekovega negativnega vpliva na okolje. Hkrati pa se gospodarstvo zaveda pomembnosti hitrega vključevanja novih znanj in koncepta odprtih inovacij. Skozi odprta vrata vstopajo novi načini zdravljenja in personalizirana medicina. Rešitve lahko ponudi le globalno vpeta, multidisciplinarna znanost v tesni povezavi z družbo in gospodarstvom. Vendar morajo biti za tovrstno znanstveno in inovativno delovanje ustvarjeni dobri pogoji.

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo se vključujemo v svetovne znanstvene trende. Žal pa že vrsto let ugotavljamo, da so razmere za moderno znanstveno delo v Sloveniji neugodne, vlaganja v infrastrukturo zastajajo. Ugotavljamo, da ni dovolj le naša vizija in obstoječa raziskovalna oprema, temveč da se moramo lotiti globalnih izzivov tako, kot to počno znanstveno najnaprednejša okolja. Analize kažejo, da vlaganja države in zasebnega sektorja v biotehnološke centre pomembno prispevajo k razvoju tako bioloških znanosti kot tudi dvigu gospodarske rasti. Zato tudi na Nacionalnem inštitutu za biologijo ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport načrtujemo izgradnjo raziskovalne infrastrukture z najsodobnejšo visokotehnološko opremo. Naša vizija je izgradnja Biotehnološkega stičišča NIB, za katerega je bilo leta 2016 že izdano gradbeno dovoljenje.*

Izgradnja Biotehnološkega stičišča NIB je pomembna tako za nadaljnji razvoj in delovanje NIB kot tudi za razvoj slovenske naravoslovne in biotehnološke znanosti ter inovativnosti, saj bo nova infrastruktura omogočala:

• tesnejše povezovanje temeljnih znanosti o življenju z gospodarstvom na področju farmacije, biomedicinske tehnologije, prehrambene industrije, biomimetike in okoljske biotehnologije;

• možnost za povezovanje z inkubatorskimi okolji in ustanavljanje odcepljenih podjetij, ki bodo prenašala vrhunsko znanje in inovacije v uporabo;

• krepitev univerzitetnega izobraževanja na doktorskem in podoktorskem nivoju ter izobraževanje strokovnjakov za posebne potrebe gospodarstva;

• zagotavljanje inovativnega okolja, ki bo privlačilo tudi znanstvenike iz tujine, še posebej mlade slovenske znanstvenike, ki bi si želeli vrnitve v domovino, v stimulativno znanstveno središče.

Biotehnološko stičišče NIB bo v tesni povezavi s Slovenskim inovacijskim stičiščem omogočalo nadaljnji preboj slovenskih bioloških in biotehnoloških znanj, tako temeljnih kot uporabnih, v svetovni vrh. Znotraj nove infrastrukture bodo lažje delovali mednarodni znanstveni konzorciji, ki bodo krepili znanstveno

odličnost in prenos le-tega v prakso. K evalvaciji načrtovanih strateških usmeritev za prihodnost, vključno z načrtovano investicijo "Biotehnološko stičišče NIB", smo povabili vrhunske mednarodne strokovnjake, člane KEN Global Expert Pool (Raghunath Anant Mashelkar, Nava Swersky Sofer, Stephen Minger, Vojmir Urlep in Stanislav Pejovnik). Svoje poglede na naše načrte bodo predstavili v okviru načrtovanega dogodka v Monsu, 12. 1. 2018.

Primeri aktualnih in načrtovanih aktivnosti, ki jih bomo s pomočjo nove infrastrukture in raziskovalne opreme okrepili in razvili:

• sistemski pristop k razvoju in karakterizaciji celičnih linij za farmacevtsko industrijo, sodelovanje z Lek - Novartis;

• podpora razvoju genski terapiji (virusi za gensko zdravljenje in vakcine - delo za podjetja iz Evrope in ZDA);

• nadomeščanje uporabe poskusnih živali s celičnimi modeli, tudi tridimenzionalnimi za testiranje zdravil ter človeku in okolju nevarnih strupov;

• sodelovanje pri razvoju novih IT rešitev pri laboratorijski opremi v sodelovanju s spin-off podjetjem Biosistemika d.o.o. in drugimi podjetji;

• organizacija izobraževanj najmodernejših laboratorijskih tehnik za udeležence, ki prihajajo iz celega sveta (do sedaj preko 300 strokovnjakov);

• razvoj novih nekemičnih načinov za odstranitev bioloških kontaminant iz vode (skupaj s partnerji: Fakulteto za strojništvo in Institutom Jožef Stefan);

• daljinsko vodena plovila za zbiranje različnih podatkov in sledenje onesnaženju na vodah;

• referenčni laboratorij za analizo gensko spremenjenih organizmov in razvoj novih metodologij za njihovo hitro odkrivanje v hrani, krmi in semenih;

• uradni laboratorij za odkrivanje najhujših povzročiteljev bolezni rastlin (hrušev ožig, zlata trsna rumenica in bakterijski ožig oljke (Xylella fastidiosa);

• podpora čebelarstvu in ozaveščanju o pomenu divjih opraševalcev;

• nekemični načini boja proti rastlinam škodljivim žuželkam in bakterijam;

• zagon proizvodnje pajkovih niti kot najtrdnejšega biomateriala s potencialnimi aplikacijami v medicini in ekologiji;

• novi pristopi ekoloških monitoringov v morskem, sladkovodnem in kopenskem ekosistemu z biotehnološkimi inovacijami.

Javne razprave se bodo udeležili predstavniki ministrstev in javnih ustanov, direktorji biotehnoloških in farmacevtskih podjetij ter mednarodno uveljavljeni slovenski raziskovalci na področjih znanosti o življenju. Razprava bo potekala v angleškem jeziku.

S spoštovanjem vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Dodatne informacije:

Helena Končar, odnosi z javnostmi Tel: 059 232 702, Mobi: 030 922 770, E-mail: helena.koncar@nib.si

* Ocenjena vrednost investicije je okvirno 38 mio €, od tega 18 mio € za gradnjo objekta s površino 7.000 m2 na sedežu NIB, Večna pot 111, v Ljubljani in 20 mio € za opremo. Do sedaj je bilo v pripravo dokumentacije za investicijo vloženih cca. 315.000 € s strani MIZŠ in 450.000 € lastnih sredstev NIB.