O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna blagajna v letu 2017

Velenje, 11. januar 2018 - Mestna blagajna deluje že od leta 2010. Občankam in občanom Mestne občine Velenje omogočamo plačevanje položnic z gotovino za različne storitve na enem mestu brez plačila provizije.

Projekt Mestne blagajne izvajamo v prostorih Delavske hranilnice, d. d., na dveh lokacijah v Velenju, in sicer v Podružnici Velenje (Šaleška cesta 20) ter v Poslovalnici Velenje (Kidričeva cesta 12). Plačilo položnic brez provizije omogočamo vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure.

Občanke in občani Velenja lahko plačujejo svoje položnice tudi v Mestni blagajni Občine Šoštanj, kjer storitve izvaja Delavska hranilnica, d. d., Poslovalnica Šoštanj (Trg svobode 12), prav tako pa lahko občani Šoštanja plačujejo svoje položnice v velenjski Mestni blagajni.

Obisk Mestne blagajne se vsako leto povečuje in tako je bilo tudi v letu 2017. V lanskem letu je bilo vplačanih 311.055 univerzalnih plačilnih nalogov oziroma 25.921 univerzalnih plačilnih nalogov na mesec, kar je za 16.054 univerzalnih plačilnih nalogov več v primerjavi z letom 2016 oziroma za 5,44 % več vplačil.

Pravne osebe, ki so pristopile k projektu in katerih položnice se lahko plačujejo v Mestni blagajni so Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ECE, Ferdom, Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, krajevne skupnosti Bevče, Pesje, Plešivec, Šentilj in Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, Mako Turnšek, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, Pup Saubermacher, PV Invest, Stanovanjsko podjetje Linea, Šolski center Velenje, T-2, velenjske osnovne šole, Vrtec Velenje ter Mestna občina Velenje (za kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni). V letu 2017 sta se projektu pridružili dve pravni osebi, in sicer podjetji Staninvest in Vesta dom.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Mesta blagajna) sproti posodabljamo seznam sodelujočih pravnih oseb.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje