O-STA

SPOROČILO ZA MEDIJE - javna predstavitev investicijskega projekta "Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)", 12.1.2018

V petek, 12. januarja 2018, je v Hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons, potekala javna predstavitev investicijskega projekta "Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)"

Svoje poglede na razvoj Biotehnološkega stičišča NIB so predstavili člani skupine evalvatorjev ter predstavniki gospodarstva, ministrstev, parlamenta, Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju, akademskih inštitucij, ki so podprli predlagani projekt kot nujno aktivnost za razvoj Slovenije. Dvorano v hotelu Mons so do zadnjega kotička napolnili tudi drugi gostje iz akademske sfere in gospodarstva, ki so v diskusiji ob koncu predstavitve prav tako podprli nujnost izvedbe navedenega projekta kot platforme za nadaljnje sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom.

Hvala vsem medijem, ki ste se odzvali našemu povabilu in se dogodka udeležili in vnaprej hvala vsem, ki boste o tem še poročali.

###

"INVESTICIJSKI PROJEKT BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČE NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO (BTS-NIB)"

Danes, 12. januarja 2018, je v Hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons, potekala javna predstavitev investicijskega projekta "Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB).

Direktorica NIB, prof. dr. Tamara Lah Turnšek je v uvodu predstavila projekt "Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)" in izpostavila, da je prenos znanj v gospodarstvo daleč od potencialov, ki jih imamo in bi jih lahko posredovali v zahtevno inovativno okolje, v katerega bi se morali močneje vpeti, vendar so vlaganja vanj v zadnjih letih popolnoma zamrla. Apelirala je na politike, da v novem proračunskem obdobju omogočijo začetek financiranja nadgradnje NIB v BTS-NIB za uresničitev skupnih vizij za ustvarjanje dodane vrednosti (in s tem višjega BDP) na tem, v svetu enem najbolj propulzivnih področij. Biotehnološko stičišče NIB bo v tesni povezavi s Slovenskim inovacijskim stičiščem omogočalo nadaljnji preboj slovenskih bioloških in biotehnoloških znanj, tako temeljnih kot uporabnih, v svetovni vrh. Znotraj nove infrastrukture bodo lažje delovali mednarodni znanstveni konzorciji, ki bodo krepili znanstveno odličnost in prenos le-tega v prakso. K evalvaciji načrtovanih strateških usmeritev za prihodnost, vključno z načrtovano investicijo "Biotehnološko stičišče NIB", smo povabili vrhunske mednarodne strokovnjake, člane KEN Global Expert Pool (Raghunath Anant Mashelkar, Nava Swersky Sofer, Stephen Minger, Vojmir Urlep in Stanislav Pejovnik), ki so svoje poglede na naše načrte predstavili na današnjem dogodku. Kot so poudarili se znanstveniki na NIB s svojim raziskovalnim delom vključujejo v najbolj pereče probleme družbe, kjer s svojimi znanji doprinašajo k iskanju rešitev na področju medicine, okoljske problematike, klimatskih sprememb, v kmetijstvu ipd. Njihovo vrhunsko znanost pa bi lahko še bolje razvijali in bili koristni za družbo, če bi povečali infrastrukturo, ki sedaj ne omogoča več nadaljnjega razvoja in namestitve nove visokotehnološke opreme v laboratorijih. Glede na visoke potenciale, ki jih NIB ima lahko postane vzorčen primer za Slovenijo in širšo regijo pri komercializaciji znanstvenih dosežkov ter prenosu znanja v industrijo. Zato so si bili strokovnjaki enotni, da je gradnja Biotehnološkega stičišča NIB nujna, ne le za nadaljnji razvoj znanosti na Nacionalnem inštitutu za biologijo, temveč tudi za razvoj celotne slovenske znanosti in tehnološkega razvoja. Izpostavili so velik potencial v visoko strokovno izobraženem kadru in vrhunski tehnologiji, ki pa bo realiziran le, če bo svojo vlogo odigrala tudi država. Eksperti bodo pripravili končno poročilo, že sedaj pa so poudarili da so pripravljeni s svojimi znanji pomagati tudi v prihodnosti.

Svoje poglede na razvoj Biotehnološkega stičišča NIB so predstavili tudi predstavniki gospodarstva, ministrstev, parlamenta, Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju, akademskih inštitucij, ki so podprli predlagani projekt kot nujno aktivnost za razvoj Slovenije. Projekt je v fazi odobrenega gradbenega dovoljenja, zato je potrebno takoj pristopiti k realizaciji. V podjetju Lek Novartis so tekom dolgoletnega sodelovanja prepoznali NIB kot enega najpomembnejših akademskih partnerjev na

globalnem in Slovenskem nivoju, tako pri skupnih raziskavah in razvoju, kakor tudi pri izobraževanju kadrov. V prihodnosti načrtujejo več skupnih projektov na področju razvoja in karakterizacije celičnih linij. Apelirajo na Vlado RS da podpre predlagani projekt in poveča vlaganja v slovensko znanost, saj je prišlo do največjih prelomnih rezultatov v zadnjem obdobju razvoja Novartisa ravno v Sloveniji, s kadri vzgojenimi na akademskih inštitucijah. Tudi direktorica NIB spin-off podjetja Biosistemika je poudarila pomen tesnega sodelovanja z NIB, saj tako zagotavljajo najodličnejše inovativne produkte.

Dvorano v hotelu Mons so do zadnjega kotička napolnili gostje iz akademske sfere in gospodarstva, ki so v diskusiji ob koncu predstavitve prav tako podprli nujnost izvedbe projekta "Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)" kot platforme za nadaljnje sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom.

Dodatne informacije:

Helena Končar, odnosi z javnostmi Tel: 059 232 702, Mobi: 030 922 770, E-mail: helena.koncar@nib.si