O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Predstavitev projekta eCentral

Velenje, 19. januar 2018 - Včeraj, četrtek, 18. januarja 2018, smo v Vili Bianca pripravili predstavitev mednarodnega projekta v sklopu transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa eCentral Energetsko učinkovite javne stavbe v Srednji Evropi.

Na novinarski konferenci so sodelovali podžupanja Mestne občine Velenje Breda Kolar, direktor Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Boštjan Krajnc, projektni vodja iz Regionalne Energetske agencije severozahodne Hrvaške Marko Vlainič, vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo v Mestni občini Velenje Helena Knez in Katerina Zajc, vodja projekta eCentral v Mestni občini Velenje.

Več o vsebini projekta vam pošiljamo v nadaljevanju.

###

eCentral: Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi
(Energy Efficient Public Buildings in Central Europe)

Projekt eCentral "Energy Efficient Public Buildings in Central Europe" se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje učinkovitosti le teh. Projekt želi pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami nZEB (skoraj nič-energijskih stavb), mnogokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev.

Projekt zasleduje direktivo Evropske skupnosti glede energetske učinkovitosti pri prenovi in gradnji novih objektov, ki bo zahtevala izvedbo sanacije/gradnjo javnih objektov v skladu s skoraj nič energijskimi standardi (nZEB), le-ti naj bi stopili v polno veljavo leta 2019.

Glavni rezultati projekta bodo usmerjeni na regionalne in lokalne javne organe, ki nimajo dovolj tehničnega in finančnega znanja za razvoj kompleksnih projektov energetske učinkovitosti in bodo sestavljeni iz naslednjih aktivnosti in orodij:

Ø orodje za upravljanje energetske učinkovitosti (EPC) za javne organe;

Ø orodje, ki s prenovo objektov omogoča nZEB v javnih stavbah;

Ø program usposabljanja in pomoči pri razvoju projektov za razvijalce javnih nZEB projektov;

Ø obnovitveni načrt do leta 2030 za javne stavbe na lokalni in regionalni ravni;

Ø uvajanje in spodbujanje inovativnih shem financiranja (pogodbeno zagotavljanje energetske učinkovitosti, javno-zasebno partnerstvo, množično financiranje) za prenovo javnih stavb v treh pilotnih regijah;

Ø skupna strategija za širše izvajanje inovativnih finančnih shem v Srednji Evropi;

Ø začetni dogodek v pilotnih regijah;

Ø vzpostavljanje sodelovanja z znanstvenimi ustanovami in drugimi pobudami nZEB.

Projekt se je pričel izvajati 1. 9. 2017 in bo trajal do konca februarja 2021. Vodilni partner projekta je Regionalna energetska agencija Severno-zahodne Hrvaške. Projektni konzorcij sestavlja še osem partnerjev iz petih držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske).

Projekt eCentral je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 2.676.235,61 EUR. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 194.161,90 EUR, od tega 85 % sofinancira EU, ostalih 15 % pa Mestna občina Velenje.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: ecentral@velenje.si, ali si ogledate na spletni strani projekta: http://interreg-central.eu/eCentral

Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:

Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU. Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, in zajema tri različne vrste programov: čezmejni, transnacionalni in med-regionalni programi. V trenutnem programskem obdobju, 2014-2020, je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: od raziskav in inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnost malih in srednjih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo, boj proti podnebnim spremembam, učinkovitost okolja in virov, trajnostni promet, zaposlovanje in mobilnost, socialna vključenost, izobraževanje in usposabljanje ter boljše javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde EUR). Njegov geografski obseg zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov EUR, financira pa sledeče prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezavo.