O-STA

Pomladi prvi odkupi zemljišč

V petek, 19. januarja 2018 je Ravne na Koroškem obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič z delegacijo. Na delovnem sestanku so se predstavniki lokalnih skupnosti in mladinske iniciative z ministrom pogovarjali o vzdrževanju državnih cest ter potekom projekta izgradnje 3. razvojne osi.

Kot je zatrdil minister Gašperšič se bodo letos pomladi pričeli odkupi prvih zemljišč na trasi hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem. Prav tako je minister podal odgovor na vprašanje, ali je rok pričetka gradnje hitre ceste do jeseni 2019 še mogoče ujeti. Zatrdil je, da je kljub nekaterim časovnim zamikom ta rok še mogoče ujeti.

Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik je izrazil zadovoljstvo, da se ob vsakem vladnem obisku na Koroškem, na projektu 3. razvojne osi storijo pozitivni premiki. Hkrati pa ga žalosti, da s takšno delovno zagnanostjo nismo sodelovali že kakšni dve leti nazaj. Ponovno je izpostavil pričakovanja iniciative, da se mora na relaciji med Slovenj Gradcem in Dravogradom zgraditi štiripasovna hitra cesta, na relaciji Otiški vrh - Holmec pa je minimalna zahteva nova dvopasovnica rezervirana za motorni promet. Zato bo mladinska iniciativa še naprej budno spremljala realizacijo dogovorjene časovnice v Protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško.

O podrobnih aktivnostih na projektu 3. razvojne osi smo poročali že 17. januarja 2018.

HOČ'MO CESTO!