O-STA

Kakovostno bivanje starejših v Sloveniji

Velenje, 5. februar 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor bo v sredo, 7. februarja, ob 11. uri v prostorih Večgeneracijskega centra Planet generacij (Titov trg 2, Velenje) organiziralo okroglo mizo, kjer bodo govorili o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji.

Na okrogli mizi bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije Alenka Ogrin, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc, direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigita Kropušek Ranzinger, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic mag. Aco Prosnik, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec in prostovoljka pri delu s starejšimi Jelka Fužir.

Na okrogli mizi bodo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v Šaleški regiji.

Mestna občina Velenje izvaja številne projekte, s katerimi želimo zagotavljati večjo kakovost bivanja starejših občanov. Trenutno načrtujemo tudi rekonstrukcijo doma za varstvo odraslih ter gradnjo oskrbovanih stanovanj. Poleg tega izvajamo tudi veliko preventivnih programov, s katerimi zagotavljamo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na okrogli mizi!