O-STA

Razpisan natečaj za naj prostovoljce Mestne občine Velenje za leto 2017

Velenje, 16. februar 2018 - Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje letos ponovno razpisujejo javni natečaj za naj prostovoljke, prostovoljce in naj prostovoljno organizacijo leta 2017 v Mestni občini Velenje.

Natečaj poteka pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer do 30 let ter nad 30 let. Kot starostna meja bo upoštevana starost dopolnjena v letu 2017.

Prijavnico (s prilogami) lahko pošljite priporočeno najkasneje do četrtka, 15. marca 2018.

Zaključna prireditev natečaja, na katero bodo vabljeni vsi prijavljeni posamezniki in posameznice, bo potekala predvidoma v soboto, 7. aprila 2018. Na prireditvi bodo podeljeni nazivi izbranim prostovoljkam, prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam ter simbolična priznanja in nagrade.

Več informacij je na voljo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave/Natečaji).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje