O-STA

V Velenju podpiramo potrjeno in že umeščeno traso tretje razvojne osi

Velenje, 8. marec 2018 - V Mestni občini Velenje smo si več let aktivno prizadevali za čimprejšnjo umestitev hitre ceste tretje razvojne osi (3RO) v državne prostorske načrte in podpiramo potrjeno ter že umeščeno traso 3RO F2-2. Velenje kot gospodarsko središče, v katerem ima svoj sedež tudi eden izmed največjih slovenskih izvoznikov, družba Gorenje, 3RO nujno in čim prej potrebuje. Tudi zaradi drugih podjetij in družb, ki imajo sedež v Šaleški dolini in ustvarjajo skupaj z Gorenjem skoraj 16 tisoč delovnih mest, kot tudi zaradi številnih dnevnih delovnih migracij, ki vsak delovnik močno obremenjujejo mestne vpadnice, nujno potrebujemo sodobno cestno povezavo. V Mestno občino Velenje se na delo iz drugih občin vozi kar 45,73 % zaposlenih. Vsako zavlačevanje s postopki s strani Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline, pa predstavlja ogromno gospodarsko škodo za to okolje.

Ker so se nedavno povezani v Združene civilne iniciative Savinjske doline odločili, da bodo vložili pobudo ustavne presoje zakonitosti državnega prostorskega načrta v delu, ki se nanaša na predvideno traso hitre ceste 3RO F2-2 med Šentrupertom in Velenjem, v Mestni občini Velenje ponovno sporočamo, da je Velenje gospodarsko središče, ki 3RO F2-2 nujno potrebuje. Ponovno poudarjamo, da župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in Uprava Mestne občine Velenje podpiramo 3RO F2-2 kot traso, ki najhitreje in najoptimalneje rešuje prometno povezavo naše občine z osrednjo državno prometno povezavo, avtocesto A1, saj je edina možna povezava logističnega centra družbe Gorenje, kot glavnega generatorja tovornega prometa na poti proti Celju (po trasi F6 le-ta teče skozi središče Velenja in ga razdeli na dva med sabo povsem ločena dela). V času nekajletne gradnje bi se pojavljali kilometrski prometni zastoji, ki bi resno ogrozili delovanje gospodarstva Koroške, Šaleške in Zgornje Savinjske doline, prav tako z realizacijo trase F6 ta del Slovenije ne pridobi alternativne poti do hitre ceste.

Predlagana trasa 3RO F2-2 ob tem, da najbolje povezuje lokalna središča tega dela Slovenije, dejansko predstavlja najkrajšo povezavo Koroške, Šaleške in Zgornje Savinjske doline z avtocesto A1 in s tem na osrednjo slovensko prometno povezavo.

V Velenju je 15.796 delovnih mest. Delovno aktivnega prebivalstva v Mestni občini Velenje je 12.888, od teh pa se jih 4.316 vozi na delo v druge občine. To pomeni, da od skupno 15.796 delovnih mest v Mestni občini Velenje, zasedajo občani Mestne občine Velenje 8.572 (54,27 %) delovnih mest, preostalih 7.224 (45,73 %) pa zasedajo občani drugih občin.

Prizadevamo si, da bi aktivnosti za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za hitro cesto stekle še hitreje in še naprej si bomo prizadevali, da bo do izgradnje hitre ceste, ki jo to okolje nujno potrebuje, prišlo čim prej.

Mestna občina Velenje še naprej nudi projektu vso podporo!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje