O-STA

Vabilo na strokovno predavanje: "Širša vloga rastlinske fotoperiode v regulaciji razvoja rastlin"

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite strokovnega predavanja:

"The wider roles of the photo-periodic pathway for regulating plant development",

"Širša vloga rastlinske fotoperiode v regulaciji razvoja rastlin",

ki ga bo predstavil

dr. Christian W. B. BACHEM

Predavanje bo v sredo, 21. marca 2018, ob 13.30
v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek predavanja:

"Lokus na kromosomu 5, ki je odgovoren za zgodnjo tuberizacijo krompirja, kodira gen Cycling DOF faktor (StCDF1). StCDF1 je transkripcijski supresor gena CONSTANS, obenem je indirektni induktor homologa florigena StSP6A in s tem tuberizacije. Pred kratkim smo identificirali dolgo, ne kodirajočo RNA (lncRNA), ki se prepisuje v obrnjeni orientaciji preko gena StCDF1 in jo poimenovali StFLORE1. Fenotipska analiza serije mutant transkripcijskega starta StFLORE1 kaže, da ta lncRNA sodeluje pri odpiranju listnih rež, vzpostavitvi prave strukture celic zapiralk in številu listnih rež ter je povezana tudi s toleranco na sušo. V okviru predavanja bomo posebej izpostavili povezave med transkripcijskim parom StCDF1/StFLORE1 in toleranco na abiotski stres. StSP6A je produkt fotoperiodne signalizacije, ki regulira tuberizacijo in naj bi bil mobilni signal, ki se tvori v listih v pogojih kratkega dne. Pred kratkim smo ugotovili, da ima ta signalna molekula tudi direktno vlogo pri porazdelitvi ogljika v rastlini - le-to smo odkrili v povezavi z njegovo vezavo s transporterjem sladkorja StSWEET11. Predlagamo model, ki lahko razloži preskok med apoplastnim transportom saharoze in preusmeritvijo toka asimilantov v razvijajoče se gomolje."

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: prof. dr. Kristina Gruden, kristina.gruden@nib.si, 059 232 824.