O-STA

Občane vabimo k sodelovanju pri pripravi akta - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 16. marec 2018 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Poziv k sodelovanju) smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi akta Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje.

Gradivo, ki ga bodo svetnice in svetniki obravnavali na 27. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 27. marca 2018, smo objavili na spletni strani. Prav tako smo uredili obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta, ki se bo obravnaval na seji Sveta Mestne občine Velenje.