O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Velenje Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske doniralo 5 tisoč evrov

Velenje, 21. marec 2018 - Mestna občina Velenje je Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske z donacijo v višini 5 tisoč evrov pomagala pri izvedbi projekta "Kar me ovira - me motivira", s katerim je društvo zbiralo finančna sredstva za nakup novega prilagojenega kombi vozila, ki ga potrebujejo za prevoz članov društva. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je invalidska, nevladna in neprofitna organizacija s sedežem v Celju, ki deluje pa na območju 33 občin ter združuje 135 ljudi s poškodbami hrbtenjače. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je akcijo podprl prvi, nato pa so mu sledile še druge občine in institucije ter posamezniki. V četrtek, 29. marca 2018, bomo ob 11. uri v prostorih Mladinskega hotela Velenje (Efenkova cesta 61a, Velenje) pripravili prireditev s simbolično predajo vozila, katerega vrednost je 45.360 evrov (od tega samo strošek predelave vozila znaša 14.319 evrov). Za potrebe članov društvo letno opravi tudi več kot 50 tisoč km prevozov.

Projekt "Kar me ovira - me motivira" so podprli Mestna občina Celje (prav tako z donacijo v višini 5 tisoč evrov) in Mestna občina Velenje; občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Solčava, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Štore, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Žalec in Zreče; lions klubi: Celje Mozaik, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Velenje in Žalec. Projekt so podprla tudi podjetja: Citycenter Celje, ČEPIN, d. o. o., EUROTAS HOTELI, d. o. o., in Gradex Matić Radosav, d. o. o., ter 520 posameznikov.

Med člani Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske so tudi paraolimpijski podprvaki, večkratni državni ekipni in posamični prvaki v košarki, kegljanju, športnem ribolovu, atletiki in drugih športih. Članom in ostalim občanom, ki so gibalno ovirani, društvo pomaga pri premagovanju težke invalidnosti. Zanje izvajajo posebne socialne programe in jim omogočijo aktivno sodelovanje in bolj neodvisno življenje. Izvajajo usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevoze, oskrbo s tehničnimi pripomočki, osebno asistenco, nego in fizično pomoč, programe za mladostnike s posebnimi potrebami, programe za starše in svojce, programe za ohranjevanje zdravja in druge rehabilitacijske programe, informativno dejavnost, kulturno dejavnost, rekreacijo in šport. Prav tako rešujejo tudi socialne stiske invalidov.

Za Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je novo vozilo pomembna pridobitev, saj je kombi, ki ga uporabljajo za te namene sedaj že zelo dotrajan. Z obstoječim devet let starim kombijem, ki so ga financirali s projektom "Še vedno vozim - vendar ne hodim", so namreč prevozili več kot 420 tisoč kilometrov. Kombi je na voljo tudi ostalim invalidskim in drugim društvom.

Društvu za nakup prilagojenega vozila še manjka nekaj sredstev (prb. 8.700 evrov), zato sredstva še vedno zbirajo. Vsi, ki želite društvu pomagati, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun SI56 6100 0001 5032 243 (namen: DONACIJA, Referenca: SI00 2018). Vabljeni k sodelovanju!

Predstavnike medijev vabimo na uradno predajo vozila 29. marca 2018 ob 11. uri v Mladinski hotel Velenje.