O-STA

Če ste kupili ali kako drugače pridobili določene vrednostne papirje družbe Petrobras, lahko morda pridete do denarnega izplačila v okviru poravnave v skupinski tožbi

NEW YORK - (BUSINESS WIRE) - Pričujočo izjavo podaja družba Pomerantz LLP v povezavi z zadevo tožba zoper Petrobras zaradi vrednostnih papirjev

Pomembno pravno obvestilo okrožnega sodišča ZDA za južno okrožje New Yorka

Sprejeta sta bila predloga dveh poravnav v z vrednostnimi papirji povezani skupinski tožbi vlagateljev zoper Petróleo Brasileiro S.A. (odslej Petrobras) in nekatere od njegovih podružnic, zavarovateljev, zunanjih revizorjev in sedanjih ter nekdanjih direktorjev in predstavnikov. Del poravnave so določeni vrednosti papirji, ki jih je izdal Petrobras. Petrobras, obtoženi zavarovatelji in PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (odslej PwC Brazil) zanikajo vse očitane nepravilnosti in okrožno sodišče se ni odločalo o tem, kdo ima prav.

Če ste v odzivu na prvo pisno obvestilo o načrtovani skupinski tožbi z datumom 9. maj 2016 prosili za izločitev, ste kljub temu vključeni v to poravnavo in morate vnovič zaprositi za izločitev, če si to želite.

Sem vključen v predlagano poravnavo? Vabljeni ste k obisku spletne strani www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com, kjer lahko preverite, če ste del skupinske tožbe. V njo ste vključeni vsi, ki:

(a) ste med 22. januarjem 2010 in 28. julijem 2015 (vključno z datumoma) kupili ali kako drugače pridobili vrednostne papirje Petrobras, vključno z dolžniškimi papirji, izdanimi s strani PifCo in/ali PGF na newyorški borzi, ali kot del drugih *"relevantnih transakcij"; in/ali

(b) ste kupili ali kako drugače pridobili dolžniške papirje, izdane s strani družb Petrobras, PifCo, in/ali PGF v okviru relevantnih transakcij, neposredno v, kot posledica le teh in/ali v povezavi z javno ponudbo z dne 13. maja 2013, registrirano v ZDA, in/ali z javno ponudbo z dne 10. marca 2014, registrirano v ZDA, preden je Petrobras imetnikom njegovih vrednostnih papirjev omogočil splošen dostop do izkaza poslovnega izida za obdobje vsaj 12 mesecev po dnevih, ko sta javni ponudbi stopili v veljavo (11. avgusta 2014 v primeru javne ponudbe z dne 13. maja 2013 in 15. maja 2015 v primeru javne ponudbe z dne 10. marca 2014)

* Za namene poravnave pod kategorijo "relevantne transakcije" spadajo vse transakcije, ki zadovoljijo kateremu od naslednjih kriterijev:

(i) katerakoli transakcija z vrednostnim papirjem Petrobras, ki kotira na newyorški borzi

(ii) katerakoli transakcija z vrednostnim papirjem Petrobras, ki je bil odobren ali poravnan prek sistema vpisa vrednostnih papirjev družbe Depository Trust Company; ali

(iii) katerakoli transakcija z vrednostnim papirjem Petrobras, ki je predmet zakonodaje ZDA o vrednostnih papirjih, tudi v smislu, ki je bil določen z razsodbo vrhovnega sodišča v primeru Morrison proti National Australia Bank, 561 U.S. 247, iz leta 2010.

Podrobna opredelitev skupinske tožbe in celoten seznam vrednostnih papirjev Petrobras, ki zadostijo kriterijem, navedenim po (i), (ii) in (iii), sta na voljo na: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Kaj prinašata poravnavi? Petrobras, toženi zavarovatelji in PwC Brazil so pristali na poravnavi, ki sta skupaj vredni tri milijarde ameriških dolarjev. Če iz predlaganih poravnav izhaja denarno izplačilo, je odvisno od: vrste vrednostnih papirjev, ki ste jih kupili ali pridobili; števila relevantnih vrednostnih papirjev, ki ste jih kupili ali pridobili; tega, kdaj ste kupili ali pridobili relevantne vrednostne papirje.

Kako lahko pridem do izplačila? Vložiti morate dokazilo o upravičenosti do zahtevka in ga oddati do 9. junija 2018. Obrazec najdete na spletni strani, od koder ga lahko oddate neposredno ali si ga naložite in ga pošljete po pošti.

Kakšne so še možnosti? Če ne želite biti pravno vezani s poravnavo, se morate izločiti s pisno prošnjo za izločitev, ki mora prispeti najpozneje do 27. aprila 2018. Če se ne izločite, se boste odpovedali kakršnimkoli morebitnim zahtevkom do Petrobrasa, zavarovateljev, družbe PwC Brazil in določenih drugih strank v postopku. Lahko nasprotujete poravnavi in sicer tako, da podate pisni ugovor, ki mora prispeti najpozneje do 11. maja 2018. Ne morete se hkrati izločiti in nasprotovati poravnavi. Daljša različica obvestila, ki je na voljo na spodaj navedeni spletni strani, pojasnjuje, kako se lahko izločite ali podate ugovor. Sodišče bo predlog poravnave obravnavalo 4. junija 2018, ko se bo odločilo, ali naj dokončno odobri poravnavo, prošnjo za odvetniške pristojbine v višini do 9.5 odstotkov celotnega zneska poravnave, kar pomeni 285 milijonov dolarjev, in odškodninsko nagrado v višino do 400,000 dolarjev za predstavnike skupinske tožbe.

Lahko se udeležite poravnalnega naroka, bodisi sami ali preko odvetnika, ki ga najamete sami, a udeležba ni potrebna. Več podatkov o stvareh, kot so odškodnina, upravičenost do zahtevkov ali odpoved zahtevkom, je na voljo na spodaj navedeni telefonski številki ali spletni strani.

1-855-907-3218

www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

Izvorna različica sporočila je na voljo na businesswire.com http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51777725&lang=en

Kontakti

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100
Vir : Pomerantz LLP