O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Iščemo rešitve za zmanjšanje dnevnih migracij

Velenje, 26. marec - V četrtek, 22. marca, je Mestna občina Velenje v okviru projekta Smart Commuting, v 85 % sofinanciranega iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, priredila seminar DNEVNA MOBILNOST - PAMETNE REŠITVE? Na seminarju smo različnim deležnikom predstavili prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti regije, ki so povezane z načini vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo. Udeleženci seminarja so razpravljali o predlaganih ukrepih za hitrejšo, bolj učinkovito, varnejšo ter okolju prijaznejšo dnevno mobilnost na območju občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec.

Na prvem seminarju smo predstavnikom javne uprave, gospodarstva, šolstva, zdravstva, regionalne razvojne agencije in prevoznikom predstavili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti dnevne mobilnosti v funkcijski regiji ter predlagane ukrepe, ki sta jih izoblikovala raziskovalna partnerja v projektu (tehniški univerzi na Dunaju in v Benetkah). Kot je iz analize aktualnega stanja na področju dnevne mobilnosti razvidno, je največja slabost naraščajoča uporaba avtomobilov, kar povzroča večje onesnaževanja zraka, več hrupa, prometnih nesreč in zastojev. Primernih alternativ avtomobilu kot prevoznemu sredstvu v funkcijski regiji ni, saj je javni potniški promet zaradi daljšega potovalnega časa, neustreznih povezav in dokaj visokih stroškov za vsakodnevne prevoze neučinkovit. V skladu z globalnim trendom je opaziti tudi povečanje motorizacije v regiji. Prednost pri procesih za spodbujanje trajnostne mobilnosti predstavlja veliko število podjetij v Velenju, ki zaposlujejo ljudi iz okoliških krajev. Priložnost za vplivanje na njihove potovalne navade je tako možna v sodelovanju z njihovimi delodajalci. Udeleženci seminarja so razmišljali tudi o predlaganih ukrepih (izdelava in revizija mobilnostnih načrtov, ozaveščanje o vplivih aktivne mobilnosti na zdravje, deljenje prevozov, organiziranje prevoza za zaposlene oz. izboljšanje mreže javnega potniškega prometa, vzpostavitev parkirišča za kolesa in tušev v podjetjih in šolah, nadgradnja avtomatiziranega sistema izposoje koles), v okviru katerih vidijo veliko priložnosti za spodbujanje bolj trajnostne mobilnosti. O primerih dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti širom Slovenije jim je predaval Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora (IPOP) iz Ljubljane.

Udeleženci seminarja so se strinjali, da lahko z ustreznimi ukrepi, povezovanjem občin z gospodarstvom in ob podpori ministrstev ter drugih državnih institucij poskrbijo za hitrejšo, bolj učinkovito, varnejšo ter okolju prijaznejšo dnevno mobilnost in s tem za trajnostni razvoj mest ter boljšo kakovost našega vsakodnevnega življenja. Mestna občina Velenje bo do naslednje prireditve v okviru projekta Smart Commuting, konference o trajnostni mobilnosti, ki bo potekala 24. maja, uskladila zavezo o sodelovanju, ki jo želi podpisati z različnimi deležniki.

Lani je Mestna občina Velenje sprejela celostno prometno strategijo na občinski ravni in v sodelovanju z bližnjimi občinami že začela izvajati nekatere ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Reševanje problemov, ki jih prinaša vse pogostejša uporaba avtomobilov za vsakodnevno premagovanje razdalj med domom in službo ali šolo, pa zahteva sodelovanje občin na regionalni ravni, saj relacije dnevne mobilnosti velikokrat potekajo skozi več občin. Zato je Mestna občina Velenje pristopila k projektu Smart Commuting, ki ga bo v sodelovanju z devetimi partnerji iz šestih držav izvajala med leti 2017 in 2020, v okviru projekta pa bo pripravila celostno prometno strategijo na območju centralnega naselja v funkcijski regiji (Velenje) in okoliškimi kraji (Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec), med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost. Cilji projekta so tudi vzpostaviti institucionalno platformo za izmenjevanje znanj in izkušenj med različnimi deležniki, ki tvorijo prometni sistem, ter nadgraditi avtomatizirani sistem za izposojo koles Bicy z električnimi kolesi.