O-STA

Sporočilo za javnost Športne loterije

Ø "VELIKA VEČINA SLOVENSKIH IGRALCEV IGRA STAVE IN KLASIŠČNE IGRE NA SREČO PRI ŠPORTNI LOTERIJI."

Ø "TRŽNI DELEŽ TUJIH PONUDNIKOV BREZ KONCESIJE NAVKLJUB NEUČINKOVITI REGULACIJI NE PRESEGA ČETRTINSKEGA DELEŽA, SPREJETJE ZAKONA NE MORE DOSEČI NAPOVEDANIH EKONOMSKIH UČINKOV."

Državni zbor je prejšnji teden sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. V obrazložitvi zakona so navedeni številni podatki, ki se nanašajo na delež igralcev športnih stav, ki igrajo pri Športni Loteriji, na obseg igranja pri tujih ponudnikih športnih stav ter na obseg porabe, ki jih igralci namenijo za igre na srečo. Na teh podatkih temeljijo tudi pravni in ekonomski razlogi, ki naj bi dokazovali potrebo po sprejetju takega zakona. Ker so bili v razpravah o Zakonu uporabljeni zelo različni podatki, ki so se med seboj bistveno razlikovali, tudi v mnogokratnikih, vas želimo seznaniti z ugotovitvami iz najnovejšega raziskovalnega poročila. V strokovni in javni razpravi uporabljeni podatki so bili namreč deležni kritičnih ocen glede namembnosti, preverljivosti in reprezentativnosti. Določeni podatki so bili kot "poljudna raziskava" označeni tudi v obrazložitvi drugostopenjske sodbe v primeru, ki se nanaša na področje klasičnih iger na srečo, nekateri pa so stari več kot desetletje.

Raziskava, ki jo je opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana v februarju in marcu letošnjega leta, je po daljšem času prva raziskava, ki med drugim podaja oceno stanja tudi o nekaterih bistvenih vprašanjih področja klasičnih iger na srečo in športnih stav v Sloveniji, in sicer:

- o deležu igralcev, ki igrajo pri Športni loteriji;

- o obsegu igranja pri tujih ponudnikih iger na srečo in stav ter

- o denarju, ki ga slovenski igralci namenijo za igre na srečo.

Z raziskavo, ki je bila opravljena na, za Slovenijo, reprezentativnem in glede na spol, starost in regijo metodološko ustreznem vzorcu (1810 respondentov in s kombinacijo metod CATI, CAWI), želi Športna loterija prispevati k nadaljnjemu razvoju področja iger na srečo in stav v Sloveniji. Ažurni podatki niso pomembni samo za poslovno-strateške odločitve Športne loterije ampak tudi za nadaljnje načrtovanje zakonodajno-pravnih in drugih ukrepov, ki bi regulatorju trga iger na srečo pomagali pri učinkovitem izvajanju pristojnosti in načrtovanju nadaljnjih ukrepov za zaščito interesa države in vseh drugih deležnikov na tveganem in kompleksnem področju iger na srečo v Sloveniji. Prav tako pa so podatki pomembni tudi za ocenjevanje družbenih, ekonomskih in finančnih učinkov, saj se ravno ta področja v povezavi z nekaterimi civilnodružbenimi, večkrat nekritično predstavljajo za edina pomembna pri načrtovanju strateških sprememb zakonodaje na področju klasičnih iger na srečo in športnih stav.

Raziskovalno poročilo z naslovom "Prepoznavnost ponudbe in igranja klasičnih iger na srečo v Sloveniji" se nanaša na poznavanje ponudnikov iger na srečo in stav, na poznavanje iger na srečo in stav, na delež igralcev iger na srečo in stav, na pogostost igranja iger na srečo in stav ter na porabo sredstev za igre na srečo in stave.

Rezultati so pokazali, da Športna loterija zavzema veliko večino slovenskega trga športnih stav ter s tem, ne glede na neučinkovito izvajanje zakonskih možnosti regulatorja, dosega zdaleč največji tržni delež med vsemi ponudniki. Pri Športni loteriji namreč igra 77% vseh igralcev, pri vseh drugih tujih ponudnikih pa 23% vseh igralcev.

Športno loterijo je kot ponudnika klasičnih iger na srečo in stav prepoznalo 89,2% respondentov, med tujimi ponudniki pa je 45,2% respondentov prepoznalo Bwin, 31,8% Bet365, 7,5% pa Bet 888. Tuji ponudniki so bili v nabor izbrani glede na najvišjo spontano prepoznavnost med tujimi ponudniki iger na srečo in stav.

Enako razmerje kaže tudi poraba denarja, raziskava se nanaša samo na porabo za stave in igre na srečo Športne loterije ter tujih ponudnikov. Poraba za vse klasične igre na srečo in vse vrste stav pri tujih ponudnikih znaša 23%. Odliv sredstev, ki jih respondenti namenjajo za vse klasične iger na srečo, se torej giblje okrog 25 milijonov Evrov na leto.

Športna loterija potrjuje svoje poslanstvo in namen, ki ga že več kot dve desetletji izpolnjuje z odgovorim, varnim in primernih prirejanjem iger na srečo in stav v Sloveniji. S sodelovanjem pri tovrstnih raziskavah prav tako utrjuje svojo vlogo pomembnega deležnika na trgu iger na srečo in stav v Sloveniji, ki se zaveda izzivov tega področja. Hkrati pa Športna loterija opozarja, da lahko te cilje, ki bi sicer morali biti skupni vsem deležnikom trga iger na srečo pri nas, lahko dosega le v mejah svoje pristojnosti. Vloge regulatorja, ki je novi zakon ne spreminja, ne more nadomestiti nobeno tržno stanje.

Športna loterija vse odgovorne poziva k odgovornemu upravljanju področja iger na srečo v Sloveniji, ki mora biti celovito in slediti področnim nacionalnim strategijam ter ponovno poudarja željo po vključenosti v konstruktivno in argumentirano razpravo o prihodnosti iger na srečo in stav v Sloveniji. Raziskovalno poročilo potrjuje, da je Športna loterija s svojo ponudbo navkljub dolgoletnemu neenakemu konkurenčnemu položaju v primerjavi s tujo konkurenco, ki je regulator ob zakonskih možnostih ni uspešno preprečeval, pritegne veliko večino slovenskih igralcev. Prav tako raziskovalno potrjuje že večkrat izražen dvom o predvidenih ekonomskih učinkih novega zakona tako za državo kot za slovenski šport ter invalidske in humanitarne organizacije. Raziskovalno poročilo tudi potrjuje, da je Športna loterija usposobljen in kompetenten prireditelj ter ponudnik klasičnih iger na srečo in stav.

Gospodarska družba, ki deluje v Sloveniji, se je ustrezno odzvala na vse tržne, zakonodajne in davčne spremembe, razvojno naravnanost pa bo ohranila tudi v prihodnjem obdobju. Več o tem bo znanega ob predstavitvi celovite strategije za prihodnje petletno obdobje, ki jo bo Športna loterija predstavila v prvi polovici letošnjega leta.

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Priloga:

- Raziskovalno poročilo "Prepoznavnost ponudbe in igranja klasičnih iger na srečo v Sloveniji"

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.

Luka Steiner

e-pošta: luka@sl123.si

mobilni telefon: 041 553 497