O-STA

Vabilo na seminar "Recentne spremembe v biodiverziteti sredozemskega morja: izkušnje z Jadrana"

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja,

"RECENTNE SPREMEMBE V BIODIVERZITETI SREDOZEMSKEGA MORJA: IZKUŠNJE Z JADRANA"

ki ga bo predstavil prof. dr. Lovrenc LIPEJ

Foto: M. Vodopivec

Seminar bo v sredo, 11. aprila 2018, ob 13.30 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek:

"Tržaški zaliv je zibelka svetovne morske biologije in drugih oceanografskih ved, kjer se je praktično začelo organizirano raziskovanje morja. Zato bi pričakovali, da je to okolje, v katerega prištevamo tudi slovenski del Jadrana, med najbolj raziskanimi nasploh. To je gotovo res s stališča dolgoletnega, več kot dvesto let dolgega obdobja raziskavanja morja in njegovega življa, a novejše izkušnje kažejo, da se naše malo morje sooča z velikimi spremembami, saj vanj zaradi globalnih procesov, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih, prihajajo nove in manj znane vrste, pojavljajo se novi problemi, obenem pa beležimo tudi spremembe na nivoju habitatnih tipov, zaradi česar upadajo populacije nekaterih vrst rib. Po drugi strani pa zveni nenavadno, da v našem morju še vedno odkrivajo nove vrste za slovensko ribjo favno."

Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: prof. dr. Lovrenc Lipej, lovrenc.lipej@nib.si, 05 9232 917.