O-STA

6. posvet o 3. razvojni osi: "Ali gre sedaj končno zares?"

Načrtovanje 3. razvojne osi se je po nekaj letih mrtvila premaknilo z mrtve točke. Sprejem DPN med Šentrupertom in Velenjem, odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije na posameznih odsekih od severa do juga so priložnost za ponovni pregled trenutnega stanja vseh aktivnosti, ki jih pristojni državni organi vodijo na tem projektu.

PROGRAM DOGODKA*

8.30 Registracija UDELEŽENCEV

9.00 Uvodni nagovori
dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem
Jure Leben, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo RS
Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije

10.00
Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi
mag. Gregor Ficko, Društvo za ceste SV Slovenije
Aljaž Verhovnik, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os
Predstavitev poteka trase na odseku Šentrupert - Velenje - Slovenj Gradec
Andrej Jan, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Predstavitev variant poteka trase na odseku Slovenj Gradec - Dravograd - Holmec
mag. Dušan Ogrizek, Lineal d.o.o.
Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi, sever
Janez Kušnik, DARS d.d.

12.00 odmor in novinarska konferenca

12.30
Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi jug, na odseku od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
dr. Lidija Kegljevič Zagorc, DRI d.o.o.
Predstavitev variant poteka trase na odseku Maline - Metlika - Črnomelj
Tomaž Willenpart, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2 "tretja razvojna os - srednji del"
Rado Romih, Razvojni center Planiranje d.o.o.
Kaj pa glavna cesta G1-1 Maribor - Dravograd?
dr. Marko Renčelj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Čezmejna mobilnost med Koroško regijo in južno avstrijsko Koroško: predstavitev projekta TRANS-BORDERS
mag. Peter Zajc in Uroš Rozman, RRA Koroška

14.00 Zaključni nagovor s sklepi posvetovanja

Slavko bobovnik, univ. dipl. nov.

mag. Barbara BRATINA, Boris STERGAR, dr. Samo Peter MEDVED, mag. Gregor Ficko, dr. Marko RENČELJ, Uroš ROZMAN in Matej MOHARIĆ