O-STA

Odprt razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Danes, 10. maja 2018, smo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) objavili Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Vloge bomo sprejemali v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, klet, številka 10) do vključno 15. junija 2018, in sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V Mestni občimi Velenje smo od leta 2009 rešili 756 stanovanjskih problemov in od leta 2011 prodali 46 stanovanjskih enot.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

- Lista A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;

- Lista B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Ob javnem razpisu, v katerem je poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, bomo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višin najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj bo sestavljen poseben seznam A in B z enako opredelitvijo, kot pri dodelitvah.

Vsi zainteresirani lahko več informacij o razpisu dobijo v Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje (na telefonskih številkah 03 8961 673, 03 8961 540 ali preko elektronske pošte gasper.hostnik@velenje.si; nina.vrecic@velenje.si).

Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so sprejeli svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje na 28. seji.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje