O-STA

Predsednik Marjan Šarec na srečanju s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

Predsednik ZDUS Janez Sušnik (na desni) in predsednik LMŠ Marjan Šarec (na levi)

Kamnik, 23. 5. 2018 - Predsednik stranke Lista Marjana Šarca se je danes, 23. maja, ob 11. uri srečal s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janezom Sušnikom in podpredsednicama, Vero Pečnik in Mijo Pukl, ki so mu predstavili vsebino Memoranduma 2018.

Pri vprašanju politike na področju upokojencev se v stranki Lista Marjana Šarca zavzemamo za medgeneracijsko solidarnost, kar pomeni, da aktivna generacija skrbi za varnost in razvoj otrok in mladih na eni strani, na drugi strani pa za varno in aktivno starost upokojencev.

Osnova je spoštovanje dela, ki so ga opravili upokojenci. Prepogosto pozabljamo, da imamo razvito državo z brezplačnim šolstvom in zdravstvom predvsem zaradi predhodnega dela današnjih upokojencev, ki so se v preteklosti tudi marsičemu odrekli. Zanje ni bila pomembna samo plača, temveč predvsem družbena in socialna korist, na katero zdajšnje generacije prepogosto pozabljajo. Prav zato je treba utrditi vezi med mladimi in upokojenci, kajti znanje in izkušnje, ki nam jih lahko posredujejo, so za vsako razvito družbo neprecenljivi.

Prav zato naš program temelji na medgeneracijski solidarnosti in pravni državi.

"Smo stranka, ki se zelo dobro zaveda problemov starajoče se družbe. Poskušali bomo čim več postoriti na medgeneracijskem sodelovanju. Pokojnine so trenutno najbolj pereč problem in nujno je treba dvigniti odmerni odstotek za pokojnino vsaj na 63 %, kaj in kako bomo to storili, pa v dialogu po volitvah. Obljuba vsem upokojencem z naše strani gre, da bomo trdo delali na dolgi rok, da se bo resnično kaj spremenilo," je poudaril predsednik Marjan Šarec.

Vsi uspehi in priznanja države padejo, če v naši državi živijo v revščini tisti, ki so to državo v preteklosti gradili. V stranki Lista Marjana Šarca spoštujemo predhodno delo upokojencev, prav zato se bomo zavzemali za dostojne pokojnine in varno starost.

Zagovarjamo, da se minimalna pokojnina za 40 let določi nad pragom revščine, torej nad 600 evrov. Upokojencem bomo omogočili, da delajo tudi po upokojitvi, če to želijo, brez omejitev in ob prejemu polne pokojnine. Želimo jim omogočiti, da čim dlje živijo zdravo, samostojno in dejavno v lokalnem okolju. Tako želimo na eni strani zagotoviti dovolj mest v domovih za starejše ter spodbujati alternativne oblike bivanja in oskrbe starejših po vzoru razvitih EU-držav, na drugi strani pa omogočiti, da si bodo upokojenci lahko privoščili oskrbo na domu.

Prizadevali si bomo zagotoviti vzdržen pokojninski sistem in redno usklajevanje pokojnin ter poskrbeli, da se prek socialnih korektivov izboljša gmotni položaj upokojencev z najnižjimi pokojninami (varstveni dodatek in druge oblike socialne pomoči). V tem trenutku ne vidimo smisla v dvigu starostne meje za upokojitev.