O-STA

V Slovenski demokratski stranki na prvo mesto postavljamo interese slovenskih državljank in državljanov

V zadnjem času se povečuje število ilegalnih prehodov meje med Slovenijo in Hrvaško. Podatki slovenske policije kažejo tudi na povečan pritisk prosilcev za mednarodno zaščito in na prenatrpanost v azilnih domovih. Glede na to, da gre za izjemno občutljivo področje, je vitalnega pomena, da so slovenske državljanke in državljani o dogajanju ustrezno obveščeni. Prikrivanje resničnih podatkov s strani vlade in zavajujoče poročanje nekaterih medijev je nesprejemljivo. Stanje nikakor ni stabilno, relativiziranje nevarnosti pa je škodljivo. Ob tem spomnimo tudi na tragične izkušnje evropskih mest, kjer so nezakoniti migranti ogrožali varnost lokalnih prebivalcev.

Na resnost razmer opozarja tudi Evropska komisija. V nedavnem poročilu o stanju glede migracij, ki ga je komisija predstavila pretekli teden, je jasno opozorila na povečano nevarnost migrantskega toka in pozvala države k pripravljenosti. Komisija v sporočilu med drugim navaja, da "...razmere ostajajo nestabilne zaradi nenehnega migracijskega pritiska, kot je razvidno iz nedavnega povečanja števila prihodov po vzhodnosredozemski in zahodnosredozemski poti. Zato mora biti celotna EU ustrezno pozorna in pripravljena..."

Na očitke o nepravilnosti podatkov, ki jih v zvezi s stroški migrantov uporablja SDS, sporočamo, da so to podatki Računskega sodišča, ki je v svojem revizijskem poročilu "Učinkovitost in uspešnost ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov, izdano 2. Decembra 2016 navedlo "...Izračunali smo, da povprečni mesečni stroški v zvezi z obravnavo posameznega prosilca za mednarodno zaščito znašajo vsaj 1.963 evrov (od tega je povprečno 1.583 evrov zagotovljenih iz integralnih sredstev državnega proračuna, preostanek pa iz sredstev evropskih skladov)...".

Ob tem naj dodamo, da znaša povprečna mesečna neto plača v Sloveniji 1083 evrov, neto minimalna plača 638 evrov, minimalna pokojnina pa 500 evrov.

Posledice neustreznih odzivov na migrantsko politiko lahko vidimo na primerih številnih, nekoč razmeroma varnih zahodnoevropskih držav. V njih beležimo znatno povečanje števila nasilnih in kriminalnih dejanj, povečalo pa se je tudi število terorističnih groženj in napadov, v katerih so umirali tudi otroci. Slovenija se lahko, ob pravočasnem sprejetju ustrezne migrantske politike ter učinkovitem ukrepanju policije in pravosodnih organov, takšni varnostni situaciji povsem izogne. Posebej opozarjamo, da je dodatna nevarnost za porast migrantske problematike v Sloveniji tudi v tem, da je Avstrija poostrila nadzor na meji in dosledno izvaja schengenske ukrepe.

V Slovenski demokratski stranki smo že pred časom predlagali niz zakonov in ukrepov, ki bi pomembno izboljšali varnostno situacijo v državi, vendar je te predloge vladna koalicija vedno zavrnila. Spričo neugodnih in zaskrbljujočih ugotovitev Evropske komisije in informacij, ki prihajajo iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, ponovno opozarjamo in apeliramo, da morajo slovenske oblasti zaščititi schengensko mejo in preprečiti vstop nezakonitim migrantom. Nemudoma je potrebno povečati pripravljenost na južni meji, saj bi opustitev zaščite naših meja lahko resno poslabšala varnostne razmere v Sloveniji.

Če bi bilo varovanje meja v pristojnosti Slovenske demokratske stranke, bi bilo za zaščito in varnost naših državljanov ter slovenske suverenosti ustrezno poskrbljeno.


Prijazen pozdrav,


--
Služba za odnose z javnostmi SDS
GSM: 040 464 111
MAIL: soj@sds.si
www.sds.si
@strankaSDS
@JJansaSDS