O-STA

48. seja Nadzornega sveta NLB d.d.

Danes, 24. maja, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 48. seji, na kateri je obravnaval poslovanje NLB Skupine v prvem četrtletju leta. NLB Skupina nadaljuje s trendom pozitivnega poslovanja, v omenjenem obdobju je ustvarila 57,7 milijona evrov čistega dobička, k čemur so pomembno prispevale vse strateške bančne članice. Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v 1. četrtletju je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes.

Rezultat iz rednega poslovanja pred rezervacijami je odraz stabilnih neto obrestnih prihodkov, na katere je ugodno vplivala rast kreditov, zlasti bruto kreditov prebivalstvu v Sloveniji, kot tudi na strateških tujih trgih. Tudi prihodki od opravnin in provizij so višji za 5 odstotkov. Lani je na rezultat vplivalo obsežno sproščanje skupinskih rezervacij v prvem četrtletju. Delež slabih posojil še naprej pada in je v prvem četrtletju znašal 8,8 odstotka, delež nedonosnih izpostavljenosti (količnik NPE) pa se je znižal na 6,2 odstotka. Trendi na področju upravljanja nedonosnih izpostavljenosti so dobri in kaže, da bomo celo presegli načrtovane cilje.

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi s poročili komisij Nadzornega sveta in podal soglasje k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Nadzorni svet NLB