O-STA

Mednarodni magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici je "zgodba o uspehu"

Strokovna skupina Direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji (ang. Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture) je izbrala Mednarodni magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi (ang. European Master in Migration and Intercultural Relations - EMMIR) Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici za primer uspešne zgodbe oziroma dobre prakse na temelju ocene o odličnosti, visoki kvaliteti, inovativnosti in odličnih rezultatih. Izpostavlja se, da je kot takšen lahko mesto inspiracije za ostale.

Program EMMIR je kot uspešna zgodba prepoznan in viden na platformi Erasmus+ Projest Result Platform.

EMMIR je plod sodelovanja Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici z evropskimi in afriškimi univerzami, pod vodstvom Univerze v Oldenburgu (Nemčija). V akademskem letu 2011/12 se je program začel izvajati s podporo elitnega programa za mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva, Erasmus Mundus. Evropska komisija je program prepoznala kot edinstven predvsem zaradi interdisciplinarne in medkulturne perspektive. Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične vrednote, socialno državo in trg dela, to je na izzive, s katerimi se soočajo tako države članice EU kot širše globalni svet.

Sodelujoče univerze: Univerza v Novi Gorici (Slovenija), Univeza v Oldenburgu (Nemčija), Univerza v Stavangerju (Norveška), Južnočeška univeza (Češka), Ženska univerza Ahfad (Sudan), Univerza Mbarara za znanost in tehnologijo (Uganda), Univerza Wits (Južnoafriška republika).

Študij Migracije in medkulturni odnosi v Sloveniji razpisuje Fakulteta za humanistiko, ki letos izvaja tudi dva programa I. stopnje, Slovenistika in Kulturna zgodovina, in štiri magistrske študijske programe: Slovenistiko smer Jezikoslovje in smer Literarne vede, Pedagoški študij Slovenistika II. stopnje, nagrajeni program EMMIR. Z letom 2018/19 začenja Univerza v Novi Gorici izvajat tudi interdisciplinarni magistrski program Digitalna humanistika, ki ga Fakulteta za humanistiko izvaja v sodelovanju s Poslovno-tehniško fakulteto za predmete s področja računalništva in informatike ter z Akedemijo umetnosti, kjer bodo študentje opravljali predmete iz načrtovanja vizualnih in multimedijskih komunikacij.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban