O-STA

Pričeli s pripravljalnimi deli za energetsko sanacijo

Velenje, 11. junij 2018 - Mestna občina Velenje je v okviru mehanizma celostnih teritorialni naložb v začetku junija pričela z energetsko sanacijo dveh objektov na Cesti talcev 18a in Cesti Simona Blatnika 1 v Velenju. V teku so pripravljalna dela na obeh objektih, zaključek del pa je predviden konec avgusta.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb, operativni program 4.1.

V teku so pripravljalna dela na obeh objektih. Manjši del parkirišč bo zaradi nemotenega dostopa gospodarskih vozil in hrambe materiala varovan z zaščitno ograjo, kar pa ne bo vplivalo na parkiranje, saj je v neposredni bližini dovolj nadomestnih parkirnih mest. Vsi stanovalci obeh objektov so bili o nameravanem posegu že obveščeni.

Dela na obeh objektih se bodo izvajala istočasno in bodo trajala predvidoma do konca meseca avgusta 2018. Na objektu Cesta talcev 18a bomo izvedli sanacijo cokla in fasade ter zamenjali stavbno pohištvo, na objektu Simona Blatnika 1 pa bomo poleg navedenih del izvedli še sanacijo strehe.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje