O-STA

Na rekonstrukcijo državnih cest bomo morali še počakati

Velenje, 15. junij 2018 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je na ministra za infrastrukturo naslovil pismo, v katerem opozarja na zelo slabo stanje državnih cest v občini in zahteva seznanitev s postopki in terminskim planom rekonstrukcije cest. S strani Direkcije za infrastrukturo smo dobili odgovor, da ne morejo podati bolj natančnih terminskih planov, ker pripravljajo novelirano dokumentacijo in pridobivajo potrebna zemljišča.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je 17. maja na ministra za infrastrukturo naslovil pismo, v katerem opozarja na zelo slabo stanje državnih cest v občini - štiripasovne Šaleške ceste s pripadajočimi križišči in del Kidričeve ceste, Partizanske ceste in ceste Kavče-Ložnica. Izrazil je skrb za varnost občanov in zaradi tega zahteval seznanitev s postopki in terminskim planom rekonstrukcije omenjenih državnih cest.

Direkcija za infrastrukturo (direkcija) je v svojem pismu predstavila okviren načrt rekonstrukcij državnih cest v mestni občini Velenje, ki so nujno potrebne obnove.

Pristopili so k izdelavi noveliranih projektov za Šaleško cesto, ki bodo vključevali tudi 550 metrov dolg odsek Kidričeve ceste ter križišče Šalek. Po zaključenih postopkih novelacije bodo pričeli s pridobivanjem potrebnih zemljišč. Ocenjujejo, da bi lahko razpis za gradnjo objavili konec leta 2019.

V mesecu juliju načrtujejo pripravo razpisne dokumentacije za preplastitev del ceste Pesje-Velenje.

Projekt obnove Kavče-Ložnica vključuje rekonstrukcijo ceste Velenje-Doberteša vas, ki bo vključevala tudi ureditev odvodnjavanja in izgradnjo hodnikov za pešce skozi naselja. Izvajajo parcelacijo, sledijo odkupi zemljišč. Predvidevajo, da bodo razpis za gradnjo objavili letos. Še v tem mesecu je predvidena objava razpisa za preplastitev ceste skozi naselje Ložnica v dolžini cca 400 metrov.

V teku je novelacija projektne dokumentacije za ureditev Kidričeve ceste, ki se vodi v sklopu investicijskega projekta Velenje-Škale. Po odkupu zemljišč, ki je predviden letos, bodo objavili razpis za gradnjo.

Direkcija nam je sporočila, da so za rekonstrukcije cest vse aktivnosti v teku, da pa nam še ne morejo posredovati končne verzije projektne dokumentacije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje