O-STA

Čiščenje naplavin v regulirani strugi reke Pake

Velenje, 27. junij 2018 - V preteklih dneh je Direkcija RS za vode pričela z izvajanjem sanacijskih del čiščenja naplavin v regulirani strugi Pake v mestni občini Velenje v skupni dolžini 4,5 kilometra. S tem se bo povečala pretočnost reke in posledična zmanjšala poplavna ogroženost.

Izvajalec čisti naplavine na treh prioritetnih odsekih, in sicer pri Mizarstvu Meh v Velenju (v bližini Ceste talcev), pri Gorenja in Hoferju ter na zahodni strani občine v Pesju (pri Esotechu). Predvidena je vzpostavitev prvotnega reguliranega korita vodotoka s čiščenjem naplavin, vključno s sanacijo morebitnih poškodb tlaku obstoječih zavarovanj.

Vrednost del znaša 171.321 evrov. Dela izvaja koncesionar za vzdrževanje vodotokov, podjetje NIVO d. d. Dela bodo zaključena predvidoma do 10. julija.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje