O-STA

LYNPARZA statistično značilno podaljša čas do napredovanja bolezni tudi v prvi liniji zdravljenja raka jajčnikov

Zdravilo Lynparza je doseglo primarni cilj v raziskavi SOLO-1 pri bolnicah z mutacijo v genih BRCA ob varnostnem profilu, ki je skladen s predhodnimi raziskavami

Zdravilo Lynparza je edini zaviralec PARP, ki je dokazal statistično značilno učinkovitost v prvi liniji zdravljenja raka jajčnikov

27 Junij 2018

Družba AstraZeneca je danes objavila pozitivne rezultate iz raziskave SOLO-1. SOLO-1 je randomizirana, dvojno-slepa, s placebom kontrolirana raziskava faze 3 ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza (olaparib) v obliki tablet.

Bolnice z napredovalim rakom jajčnikov ter prisotno mutacijo v genih BRCA, ki so prejemale zdravilo Lynparza za vzdrževalno zdravljenje v prvi liniji, so imele statistično značilno ter klinično pomembno izboljšanje v preživetju brez napredovanja bolezni v primerjavi s placebom. Varnost in prenosljivost zdravila Lynparza sta bili skladni s predhodnimi raziskavami. Raziskava SOLO-1 prav tako poudarja pomen določitve statusa BRCA že ob diagnozi, saj le ta lahko vpliva na izbiro zdravljenja.

Zdravilo Lynparza je v Evropi v obliki tablet indicirano kot monoterapija za vzdrževalno zdravljenje odraslih bolnic, pri katerih je prišlo do ponovitve epitelijskega raka visokega gradusa z izvorom v jajčnikih, jajcevodih ali peritoneju, občutljivega na platino, ki so v popolnem ali delnem odzivu na kemoterapijo na osnovi platine.

Na podlagi rezultatov iz raziskave SOLO-1 družba AstraZeneca pričakuje dodatno terapevtsko indikacijo za zdravilo Lynparza v prvi liniji zdravljenja raka jajčnikov.

Trenutno poteka tudi raziskava PAOLA-1 (GINECO/ENGOTov25), ki je raziskava faze 3 in bo ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v kombinaciji z bevacizumabom za vzdrževalno zdravljenje v prvi liniji pri bolnicah z novo diagnosticiranim napredovalim rakom jajčnikov, ne glede na status mutacije v genih BRCA. Rezultati raziskave PAOLA-1 se pričakujejo naslednje leto.

O raziskavi SOLO-1

SOLO-1 je randomizirana, dvojno-slepa, s placebo kontrolirana, multicentrična raziskava faze 3, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v obliki tablet v primerjavi s placebom za vzdrževalno zdravljenje v prvi liniji pri bolnicah z napredovalim rakom jajčnikov in prisotno mutacijo v genih BRCA. V raziskavo je bilo randomiziranih 391 bolnic, ki so imele popolni ali delni odgovor na kemoterapijo na osnovi platine. Bolnice so prejemale zdravilo Lynparza v obliki tablet 300 mg dvakrat na dan ali placebo v obliki tablet dvakrat na dan. Primarni cilj raziskave je bilo preživetje brez napredovanja bolezni (PFS), ključni sekundarni cilji pa so med drugim vključevali čas od randomizacije do drugega napredovanja bolezni ali smrti (PFS2) ter celokupno preživetje.

O raku jajčnikov

Med ženskami v svetu je rak jajčnikov sedmi najpogostejši rak in osmi vodilni vzrok smrti zaradi raka. 5-letno preživetje bolnic z rakom jajčnikov v svetu je med 30 - 40%. Leta 2012 je bilo na novo diagnosticiranih 239.000 primerov in zabeleženih okoli 152.000 smrti. Primarni cilj zdravljenja novo diagnosticiranega, napredovalega raka jajčnikov je podaljšati čas do progresa bolezni za čim dlje ter izboljšati ali vzdrževati kvaliteto življenja bolnic z namenom da bi dosegli popolno remisijo ali ozdravitev.

O zdravilu Lynparza (olaparib)

Zdravilo Lynparza (olaparib) je zaviralec PARP in prvo tarčno zdravljenje, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNA in je pomemben del portfelja družbe AstraZeneca. Zdravilo Lynparza ima najširši in najnaprednejši program kliničnega preskušanja med vsemi zaviralci PARP in je v fazi preskušanja pri številnih vrstah rakov. V svetu se je z zdravilom Lynparza zdravilo že več kot 20.000 bolnikov.

Za več informacij prosimo obiščite našo spletno stran www.astrazeneca.com ali nas sledite na Twitter @AstraZeneca.

Informacija pripravljena: julij 2018/ SI-0300.

Kontaktni podatki za poizvedbe medijev

Karen Birmingham

ZK/Globalno

+44 203 749 5634

Rob Skelding

ZK/Globalno

+44 203 749 5821

Matt Kent

ZK/Globalno

+44 203 749 5906

Gonzalo Viña

ZK/Globalno

+44 203 749 5916

Jacob Lund

Švedska

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677

Investor Relations

Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Josie Afolabi

+44 203 749 5631

Craig Marks

Finance; stalni prihodek; združitve in prevzemi

+44 7881 615 764

Henry Wheeler

Onkologija

+44 203 749 5797

Mitchell Chan

Onkologija; drugo

+1 240 477 3771

Christer Gruvris

Brilique; diabetes

+44 203 749 5711

Nick Stone

Dihala; ledvice

+44 203 749 5716

Jennifer Kretzmann

Maloprodajni vlagatelji

+44 203 749 5824

Brezplačna št. V ZDA

+1 866 381 7277