O-STA

Prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev za mestno kolesarsko omrežje - vzhod

Velenje, 24. julij 2018 - V Mestni občini Velenje smo se uspešno prijavili na razpis in v teh dneh s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev za operacijo Mestno kolesarsko omrežje - vzhod v višini 485.103,70 evra; od tega bo 85 % sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe v kohezijski politiki.

V okviru operacije bomo izvedli 13 manjkajočih kolesarskih povezav, s katerimi bomo povezali kolesarsko omrežje vzhodnega dela mesta od križišča z regionalno cesto proti Slovenj Gradcu pri tovarni plastike v Šaleku do Mestnega stadiona Velenje oziroma Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-a) ob Škalskem jezeru. S tem projektom bomo povezali predele mesta z različnimi namembnostmi, kot so proizvodnja in storitvena dejavnost ter izobraževanje s stanovanjskimi naselji in športno-rekreativnimi območji.

Kolesarjenje je poleg pešačenja uvrščeno v vrh celovite prometne strategije Mestne občine Velenje, saj ima mesto z relativno kratkimi razdaljami med različnimi deli skoraj idealno zasnovo za trajnostno mobilnost.

V Velenju že 10 let nudimo tudi brezplačni mestni avtobusni prevoz "Lokalc", ki ga občani zelo pogosto uporabljajo. Prepričani smo, da bomo z gradnjo varne infrastrukture za kolesarje bistveno povečali tudi uporabo koles po zgledu večjih evropskih mest in tako pospešili trajnostno mobilnost, ki ima veliko odličnih vplivov na zdrav način življenja. Dokazano je namreč, da pešačenje in kolesarjenje zelo pozitivno vplivata na zdravje, saj se z rednim gibanjem preprečujejo negativni vplivi sicer stresnega življenja, ki smo mu podvrženi z dolgotrajnim delom v zaprtih prostorih.

Mestna občina Velenje trenutno pripravlja razpis za izvedbo javnega naročila za mestno kolesarsko omrežje - vzhod, da se bo lahko z deli začelo še v letošnjem letu. Glavnina projekta se bo izvedla v letu 2019.