O-STA

Celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 25. julij 2018 - Mestna občina Velenje je v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb v tem tednu začela z energetsko sanacijo in optimizacijo razsvetljave Velenjskega gradu. Zaključek izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del bo predvidoma v drugi polovici oktobra. Investicija je vredna 115 tisoč evrov.

Predmet projekta je celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu v Mestni občini Velenje. Nova razsvetljava bo izpolnjevala standarde osvetlitve za zagotavljanje primerne osvetlitve fasad objektov, obzidja gradu in splošno osvetlitev servisnih poti okoli obzidja za vsakdanjo rabo prostora.

Skladno z določili bo izvajalec zamenjal obstoječo reflektorsko razsvetljavo z novo energetsko in svetlobnotehnično učinkovitejšo razsvetljavo z LED-tehnologijo. Na nove drogove in nosilne konzole bodo namestili 40 novih reflektorjev z LED-tehnologijo skupne električne moči posameznega reflektorja 114 W (19 kos), 56 W (8 kos) in 23 W (13 kos) oz. skupne električne moči celotnega sistema (40 reflektorjev) 2.913 W.

Objekti in fasade objektov se bodo osvetljevali s svetilkami z barvno temperaturo 4000 K, pripadajoče obzidje pa s svetilkami z barvno temperaturo 3000 K. Nova razsvetljava bo zagotovila visoko raven osvetljenosti na uporabnih površinah fasad in pripadajočega obzidja gradu. Primarno se sledi izboljšanju svetlobnotehničnih pogojev ter zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja z usmerjanjem svetlobe na fasade objektov, gradu ter pripadajočega obzidja. Da bo mogoča optimalna osvetlitev glede na trenutne potrebe, se predlaga tudi vgradnja ustrezne regulacije s pomočjo DALI regulacijskega sistema, s katerim se bo osvetlitev regulirala glede na trenutne potrebe iz centralnega nadzornega sistema. Sistem je opremljen s komunikacijskim paketom za nadzor, ki omogoča povezljivost z namiznim ali tabličnim računalnikom oz. pametnim telefonom.

Poraba se bo bistveno znižala, kljub večjemu številu reflektorjev. Celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu se bo predvidoma zaključila v roku treh mesecev. Prenovo bo izvedlo podjetje Elektro Jezernik, d. o. o.

Obstoječa osvetlitev Velenjskega gradu je izvedena z reflektorji z metal-halogenidnimi sijalkami tipa HQI-T (E40) moči 400 W. Obstoječa osvetlitev je sestavljena iz 12 reflektorjev, skupne električne moči posameznega reflektorja 452 W oz. skupne inštalirane moči celotnega sistema (skupaj 6 reflektorjev) 5.424 W. Obstoječi sistem ne omogoča nastavljanja nivojev osvetljenosti ter hitrejših vklopov in izklopov, saj je vklop možen le pri ohlajeni sijalki. Dodatna pomanjkljivost obstoječe razsvetljave pa je tudi svetlobnotehnično stanje osvetljevanja fasad ter pripadajočega obzidja, ki ne zadostuje potrebam za tovrstne objekte.