O-STA

Mestna občina Velenje podarila več kot tisoč slovenskih zastav

Velenje, 30. julij 2018 - V Mestni občini Velenje smo junija naročili več kot tisoč zastav, ki smo jih podarili športnim klubom, krajevnim skupnostim in mestnim četrtim. Več kot šestdesetim športnim klubom, ki delujejo v Velenju, smo podarili slovensko in velenjsko zastavo. Šestnajstim krajevnim skupnostim in trem mestnim četrtim pa smo podarili po 50 slovenskih zastav.

Zastave, ki so pomemben simbol slovenske države in izražajo narodno zavest, smo nabavili z željo, da bi jih ob državnih praznikih v Velenju vihralo še več. Športnim klubom pa smo jih podarili za promocijo Velenja in Slovenije na mednarodnih tekmovanjih. Zastave so dimenzije 140 x 70 cm in zanje smo namenili 19.820 evrov (z DDV).

Z izobešeno zastavo na stanovanjskih hišah in blokih izkažemo spoštovanje do države, pripadnost slovenskemu narodu, izkažemo svojo državljansko zavest in kulturo. Zastavo izobesimo en dan pred praznikom in pospravimo dan po prazniku, in sicer ob naslednjih praznikih Republike Slovenije:

- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
- 27. april, dan upora proti okupatorju,
- 1. in 2. maj, praznik dela,
- 25. junij, dan državnosti,
- 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.

Zastave ne izobesimo 1. in 2. januarja (novo leto) ter 31. oktobra in 1. novembra (dan reformacije in dan spomina na mrtve). Barve slovenske zastave morajo biti razporejene od zgoraj navzdol po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu. Pravilno izobešanje zastave je na drog po krajši stranici zastave in ne po daljši. Grb mora na zastavi obvezno stati. Če grb leži, zastava ni pravilno izobešena. Izobešanje zastave, ki je na drog pritrjena po dolžini oz. navpično, je napačno. Zastava ne sme biti sprana, strgana ali narobe izobešena. Slovenska zastava se sme uporabljati le v obliki, ki je določena v ustavi Republike Slovenije ter na način, ki je določen z zakonom.