O-STA

"dm drogerie markt" štipendira internacionalni študijski tečaj v Avstriji

Utl.: �"Master in European Integration and South East European Law" naj bi še poglobila evropsko integracijo

�"dm drogerie markt" podpira novo smer študijskega tečaja za evropsko integracijo in vzhodno-evropsko pravo na Univerzi Graz, s skupno vsoto 22.500,00 €.

S tremi štipendijami po 7.500,00 € podpirajo, �"dm �-sterreich" in hčerine družbe v Sloveniji in na Hrvaškem, tri študente in jim omogočajo udeležbo na tem Master-študiju, sestavljenem iz 3- semestrov, ki se končuje z naslovom LL.M. (Master of Laws).

�"dm drogerie markt" je že uspešno zastopana družba s podružnicami v Italiji, Slovaški, Češki, Sloveniji, Hrvaški, Madžarski in v zadnjem času tudi v Srbiji. Pozdravljamo iniciativo Univerze Graz, ki se ob razširitvi Evrope, ukvarja iz tega sledečimi novimi izivi. "Za nas je še posebno pomembno, da v okviru evropskega razmišljanja, zberemo zainteresirane iz teh dežel in tako pridobimo nove strokovnjake, poleg tega omogočamo tudi mednarodna prijateljstva", pojasnjuje svoje osnove za sponzoriranje KR Günter Bauer, poslovni vodja "dm drogerie markt �-sterreich".

Novi Master-program na "Karl-Franzens-Univerzi Graz" nudi temeljni podiplomski študij in nadaljnje izobraževanje z evropsko naravnano enkratno usmeritvijo: Poleg integracijsko-politično naravnanih vprašanj o temeljih pravne strukture vzhodno evropskih dežel, se v skupini, ki šteje manj kot 35 ljudi, obravnavajo gospodarsko relevantna tematska področja, glede na primerjavo gospodarskega prava in pogojev novega skupnega trga. Predpostavka za udeležence tečaja, ki se bo prvič pričel v zimskem semestru 2004/05, je zaključek enega od študijev pravne znanosti (diploma ali magisterski študij) na eni od evropskih univerz ali ustrezna druga smer.

Igor Sluga

Litostrojska cesta 48

SI-1000 Ljubljana

Telefon: 00386*1/51 32 800

Fax: 00386*1/51 32 880