O-STA

Javno pismo: Nova koalicijska pogodba mora vsebovati 3. razvojno os

Spoštovani snovalci nove koalicijske pogodbe!

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina iniciativa v Sloveniji, ki si prizadeva za čim prejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Razlogov za to je mnogo. Navedel bom samo tri ključne:

  1. DEMOGRAFSKA SLIKA: Na Koroškem se je število mladih od osamosvojitve do danes zmanjšalo kar za 37%. Gre torej za beg možganov in pretirano centralizacijo Slovenije.2

  2. VARNOSTNI VIDIK: Sedanja prometnica Arja vas - Dravograd je dokazano tista, ki je terjala največ smrtnih žrtev na slovenskih cestah po osamosvojitvi. Če pa ta odsek primerjamo z avtocesto Trojane-Tepanje ugotovimo, da se je na naši prometnici zgodilo kar 70% več prometnih nesreč, kot na primerljivi razdalji avtoceste.

  3. EKONOMSKO-GOSPODARSKI VIDIK: Že sama izgradnja te prometnice bi prinesla 40 milijonov evrov letno v državni proračun. Skupno gospodarstvo koroške in savinjsko-šaleške regije pa letno ustvari več kot milijardo evrov dodane vrednosti. Gradnja odseka "koroške hitre ceste" pa je ocenjena na okoli 700 milijonov evrov.

Med svetoma koroške in savinjsko-šaleške regije ter Ministrstvom za infrastrukturo je bil 3. julija 2017 podpisan poseben Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Dravograd-Holmec, v katerem so se podpisniki zavezali, da se bo 4-pasovna hitra cesta na Koroško pričela graditi leta 2019. Za nas je ta protokol zavezujoč ne glede na to, katera politična opcija sestavlja vlado. Zato vam k tem dopisu pošiljamo ta dokument kot prilogo, ki naj vam služi kot podlaga za novo koalicijsko pogodbo.

Pričakujemo, da boste v politični dogovor novih koalicijskih partnerjev vnesli letnico 2019, kot datum pričetka gradnje 3. razvojne osi na Koroško!

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo. Smo iniciativa, ki želi tvorno sodelovati s pristojnimi pri izgradnji hitre ceste na Koroško in nikakor nismo tisti, ki bi želeli komu nagajati. Želimo to kar pripada Koroški - HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Aljaž Verhovnik, l. r.

koordinator

Mladinske iniciative za 3. razvojno os