O-STA

Do centra koroškega gospodarstva nova štiripasovnica

Študija variant določila temelje za umestitev trase med Slovenj Gradcem in Holmcem

Študija umestitve 3. razvojne osi na odseku med Slovenj Gradcem in Ravnami na Koroškem, katero je naročila Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS), je predstavila kot najboljši scenarij za umestitev v prostor, gradnjo štiripasovne hitre ceste na relaciji med Slovenj Gradcem - Otiškim vrhom in Ravnami na Koroškem. Minister Gašperšič je obljubil, da bo še te dni pristojnemu Ministrstvu za okolje in prostor poslal zahtevo za pričetek postopka za sprejem uredb o državnem prostorskem načrtu (DPN) na odseku med Slovenj Gradcem in Holmcem.

V sredo, 30. avgusta 2018, se je na Prevaljah sestal Odbor za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Temu je prisostvoval minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predstavnika DARS-a Vili Žavrlan in Janez Kušnik ter Barbara Radovan iz Ministrstva za okolje in prostor. Družba DARS je na podlagi dogovora v Protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, naročila študijo, s katero se je preverilo trinajst scenarijev, na podlagi katerih se bo pričel postopek umeščanja 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem - Otiškim vrhom in Holmcem.

Celotna novica: http://hitronakorosko.si/index.php?option=com_content&view=article&id=153:do-centra-koroskega-gospodarstva-nova-stiripasovnica&catid=14&Itemid=105


Semafor izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec smo posodobili dne 30. avgusta 2018.