O-STA

Prestižna nagrada na mednarodnem nivoju imenovana Energy Globe Award 2018 za ARHEL d.o.o. v sodelovaju z Biotehniško fakulteto in Oddelkom za Genetsko toksikolgijo in biologijo raka Nacionalnega inštituta za biologijo

Program Oddelka za Genetsko toksikolgijo in biologijo raka pomembno prispeva k varovanju vodnih virov, ki ga pokriva Okvirna direktiva o vodah EU. V tem okviru želimo zagotavljati najbolj učinkovito zaznavanje potencialno strupenih nevarnih cianobakterij in drugih onesnažil v vodnem okolju. Tu smo z visokotehnoloških podjetjem ARHEL d.o.o. in v sodelovaju z Biotehniško fakulteto dosegli uspešen prenos znanja mikrobiologije in biosenzorike v izdelavo avtonomnega robotiziranega plovila brez emisij za zgodnje zaznavanje cianobakterij, ki je nedavno prejel prestižno nagrado na mednarodnem nivoju imenovano Energy Globe Award.

National ENERGY GLOBE Award Slovenia 2018

Inovativnim tehnologijam za nadzor nad cvetenjem cianobakterij

OGLED na https://www.energyglobe.info/slovenia2018?cl=en&id=248826

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/?page_id=18

Z več kot 182 sodelujočimi državami in več kot 2000 projektnih prispevkov letno je nagrada Energy Globe danes prestižna okoljska nagrada na svetovnem nivoju. Razlikujemo projekte na regionalni, nacionalni in svetovni ravni, ki ohranjajo vire, kot je energija, ali uporabljajo obnovljive vire ali vire brez emisij. Znane osebnosti in veleposlaniki Energy Globe v 90 državah podpirajo poslanstvo te agencije. Njen dejavnosti privabljajo svetovno pozornost medijev - mednarodne televizijske postaje vsako leto poročajo s približno 1.000 urami časa. Cilj Energy Globe je povečati svetovno pozornost trajnostnim okoljskim rešitvam in motiviranje prebivalstva, da se aktivno uveljavljajo tudi na tem področju.

Zmagovalec v letu 2018 za Slovenijo je projekt, Inovativne tehnologije za nadzor nad cvetenjem cianobakterij, ki se osredotoča na odkrivanje in nadzor cianobakterij v sladkovodnih sistemih. Glavni cilj projekta je prikazati delovanje dveh robotskih plovil v dveh sladkovodnih telesih z drugačnim vzorcem pojavljanja cianobakterij. Ta plovila so omogočila zaznavanje in razlikovanje cianobakterij od ostalega fitoplanktona v realnem času, da bi preprečili njeno širjenje.

Predlagane tehnološke rešitve projekta temeljijo na znanstveno-raziskovalnem delu in izsledkih Nacionalnega inštituta za biologijo, Ljubljana. Učinkovanje robotiziranega plovila na cianobakterijsko združbo povzroča lokalno uničevanje cianobakterij in s tem daje možnost razvoja ostalim fitoplanktontom na trajnosten, energetsko vzdržen način. S tem se zvišuje biotska raznovrstnost, kvaliteto vode in omogoča razvoj ribje populacije višje ekonomske vrednosti.

Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana je v sodelovanju z visokotehnološkim podjetjem Arhel d.o.o., ki je bil nosilec projekta LIFE+ v okviru katerega je ARHEL izdelani dve robotizirani plovili, na podlagi biološko-ekoloških, fizioloških in biokemičnih izsledkov prof. dr. Bojana Sedmaka (s soavtorji Gorazd Lakovič in Domen Leštan). V dveh objavljenih patentnih objavah sta predstavljena princip in orodje za nadzor cvetenja cianobakterij z lizo, po principu razširjanja gozdnega požara WIPO/PCT WO 2013/115732 A2 (Process and device to control harmful cyanobacterial blooms) ter izvirna metoda in sistem za simultano zaznavanje microdelcev z njihovimi morfološkimi in v primeru organizmov tudi fiziološkimi značilnostmi (WIPO/PCT WO 2016/156281 A1). Patentna objava z naslovom Method and system for symultaneous detection of micro-particle concentration in suspension and their morphological and physiological traits, soavtorji z Gorazdom Lakovič, Domen Leštan, Andrej Meglič in Marko Gerl je v 50% lasti Nacionalnega inštituta za biologijo.

Evropski projekt LIFE Stop cyanobloom je vodilo podjetje ARHEL d.o.o. v sodelovannju z Biotehniško fakulteto in Nacionalnim inštitutom za biologijo, Ljubljana.