O-STA

Mladinska iniciativa predlaga sprejem strategije za razvoj regije

Na koroškem gospodarskem forumu, ki je v sredo 3. oktobra 2018 potekal v Dravogradu, nosil pa je naslov Generacije za inovacije, je koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik predlagal v sprejem Strategijo razvoja ob prihodu 3. razvojne osi v regijo. To idejo je podprla tudi generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc.
Dejstvo je, da se Koroška sooča s pojavom "bega možganov", katerega posledica je velik deficit mlajše populacije v regiji. Stalnica regijskih izzivov so zaposlitvena in stanovanjska problematika ter iskanje primernega kadra. Regija je večinoma usmerjena v zgodovinsko nastajajoče gospodarske panoge, pri čemer v primeru krize ni pripravljene alternative. Ne glede na vse je gospodarstvo še vedno steber socialne varnosti v regiji ter se je ne glede na številne izzive dobro prilagodilo na razmere in deluje kar se da uspešno.
Z zmernim optimizmom verjamemo, da bo v doglednem času zgrajena 3. razvojna os na Koroško. Vendar sama izgradnja še ne bo pomenila nič, če regija ne bo imela že pred prihodom pripravljene strategije, kako bo cesto uporabila kot razvojno priložnost. Zato Mladinska iniciativa za 3. razvojno os predlaga, da socialni partnerji in vsi zainteresirani na Koroškem pripravimo Strategijo razvoja ob prihodu 3. razvojne osi na Koroško.
Dejstvo je, da si bo morala Koroška v prvi meri sama odpraviti težave. Če se bomo strategije lotili prepozno, bomo kljub pričakovani novi prometnici nazadovali in izgubljali dragocen čas. Zato je nujno okrepiti sodelovanje med vsemi deležniki na Koroškem: lokalnimi skupnostmi, gospodarstveniki in obrtniki, samostojnimi podjetniki, javnim sektorjem in drugo zainteresirano javnostjo.
Koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os bo še v tem letu pripravil koncept za oblikovanje delovne skupine ter smernic za izdelavo strategije.
Regija potrebuje Strategijo razvoja ob prihodu 3. razvojne osi na Koroško, je na gospodarskem forumu dejal Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os. (Foto: KOR TV)