O-STA

Vabilo na seminar "VKLJUČEVANJE VEDENJA IN FIZIOLOGIJE V RAZUMEVANJE ODZIVOV KOPENSKIH EKTOTERMNIH ORGANIZMOV NA BODOČE OKOLJSKE SPREMEMBE", ki ga bo predstavila dr. Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja,

"Vključevanje vedenja in fiziologije v razumevanje odzivov kopenskih ektotermnih organizmov na bodoče okoljske spremembe"

ki ga bo predstavila dr. Anamarija ŽAGAR

Seminar bo v torek, 16. oktobra 2018, ob 15.00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek:

"Podnebne spremembe in degradacija habitatov ogrožata biodiverziteto, saj lahko vplivata na povečanje stopnje izumrtja vrst zaradi naraščajočih okoljskih temperatur in pogostejših ter skrajnih vremenskih dogodkov in degradacije njihovih habitatov. Metodologije prostorskega modeliranja pogosto napovedujejo potencialno ogroženost populacij/vrst z ocenjevanjem sposobnosti organizmov za preživetje v njihovem habitatu glede na njihove prilagoditve lokalnim podnebnim razmeram. Vendar pa ti modeli pogosto prezrejo zmožnost živali, da se s svojimi lastnostmi lokalno odzivajo na spremenjene pogoje, kar se lahko izrazi kot fenotipska plastičnost (aklimatizacija) ali kot genetska prilagoditev. Izredno malo pozornosti je bilo v preteklosti namenjenih ravno raziskavam odzivov vedenjskih in fizioloških prilagoditev pri ektotermnih organizmih. Ta trend se počasi obrača in z eksperimentalnim preučevanjem fizioloških in vedenjskih lastnosti postopoma pridobivamo razumevanje mehanizmov odziva teh lastnosti na okoljske spremembe. Takšno znanje je osnova za vključevanje v modeliranje ekoloških niš vrste, s čimer bomo v bodoče lahko pridobili bolj zanesljive napovedi vplivov okoljskih sprememb. Pri svojih raziskavah kot modelne vrste uporabljam predvsem kuščarje, ki so ena od skupin z izredno visoko biotsko raznovrstnostjo kopenske favne v svetovnem merilu. Ker so mnoge vrste kuščarjev slabo mobilne, bodo lahko bodoče podnebne spremembe in uničevanje njihovih habitatov škodljivo vplivale na preživetje vrst. V predstavitvi bom orisala splošni prikaz preučevanja odzivov vedenjskih in fizioloških lastnosti na primeru kuščarjev, vključujoč nekatera lastna raziskovalna dognanja."

Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: dr. Anamarija ŽAGAR, anamarija.zagar@nib.si, 05 9232 745.