O-STA

V Velenju ustanovna skupščina združenja Routes of Reformation

Velenje, 11. oktober 2018 - V torek, 16., in v sredo, 17. oktobra, bomo v Velenju gostili več kot 50 mednarodnih partnerjev pri projektu ECRR - Evropska kulturna pot reformacije (v nadaljevanju ECRR). Namen dvodnevnega srečanja, ki se ga bodo udeležili partnerji iz Avstrije, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije, je ustanovna skupščina združenja Routes of Reformation (RoR). S tem bo združenje pravnoformalno ustanovljeno, izvoljeni bodo odbori in tako bo možna registracija združenja pri Svetu Evrope. V okviru zasedanja bodo partnerji izvolili predstavnike upravnega, strokovnega in nadzornega odbora. Skupščine se bo udeležil tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Projekt ECRR je edinstven z vidika področja in ciljev, saj je prva pobuda za regionalni razvoj v Srednji Evropi, katere cilj je izkoriščanje dediščine reformacije. V preteklosti je bila dediščina reformacije kot regionalni vir pogosto zanemarjena. Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine. Glavni cilj projekta je vzpostavitev Evropske kulturne poti in do konca projekta vložen zahtevek za uradno priznanje le-te pri Svetu Evrope v letu 2019.

V novembru 2017 je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič v Erfurtu v Nemčiji podpisal listino za vstop v t. i. Evropsko kulturno pot reformacije (RoR). Svečani podpis listine je potekal v okviru mednarodne konference ob 500-letnici reformacije v Evropi. Listino je podpisalo 21 predstavnikov organizacij iz Avstrije, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije, ki so izkazali interes za aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi enotne Evropske kulturne poti reformacije. Triletni projekt European Cultural Route of Reformation (ECRR), sofinanciran z naslova programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa, v katerem Mestna občina Velenje nastopa kot projektni partner v sodelovanju s pridruženim partnerjem Zavodom Primoža Trubarja iz Murske Sobote, se bo izvajal do junija 2019.

Pričakujemo, da bo projekt prispeval k trajnostnemu razvoju regij, zlasti s spodbujanjem trajnostnega turizma. Več o projektu in njegovem nadaljnjem razvoju si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in na spletni strani projekta www.interreg-central.eu/ecrr.

Predstavnike medijev vabimo v torek, 16. oktobra, ob 18. uri v Vilo Bianco na prvo generalno zasedanje skupščine združenja, kjer bodo partnerji izvolili predstavnike upravnega, strokovnega in nadzornega odbora. Predstavniki, ki kandidirajo, bodo na voljo za izjave ob 17.30 v Vili Bianci.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje