O-STA

Projekt "Tokrat grem volit"

Evropska unija je za marsikaterega državljana že zdavnaj postala samoumevna, vendar njena prihodnost in stabilnost še zdaleč nista gotovi. Prvi izstop katere od članic, naraščanje populizma, brezposelnost mladih, okoljske spremembe, migracije in sprememba globalnih razmerij moči so izzivi, ki zahtevajo več angažmaja na evropski ravni.

V Evropskem parlamentu smo pred evropskimi volitvami, ki bodo v Sloveniji 26. maja 2019, zagnali kampanjo o ozaveščanju Tokrat grem volit, v okviru katere smo oblikovali spletno platformo tokratgremvolit.eu, ki naj bi postala stičišče širokega gibanja posameznikov. Z njo želimo povezati državljane, ki verjamejo v Evropo in ki so se pripravljeni angažirati v prizadevanjih, da bi se maja 2019 čim več ljudi odpravilo na volišča.

Zakaj?

Zadnjih volitev v Evropski parlament se je v Sloveniji udeležilo 24 odstotkov volivcev, s čimer smo se uvrstili na četrto mesto med državami članicami z najnižjo udeležbo na evropskih volitvah. Še bolj zaskrbljujoče je, da se je evropskih volitev 2014 udeležilo le 15 odstotkov mladih.

To je v nasprotju z razmeroma visoko privrženostjo evropskemu povezovanju, ki jo Slovenci izražajo v anketah. Vendar zgolj načelna podpora skupnemu projektu ni dovolj, treba jo je prevesti v konkretno akcijo, vsaj z oddajo glasu na volišču. Več volivcev se udeleži volitev, bolj močna in legitimna je evropska demokracija.

Kaj?

V Evropskem parlamentu smo se odločili nadgradili "klasične" metode promocije volitev s projektom, katerega cilj je povezati proevropsko naravnane državljane in z njimi aktivno razširiti naše sporočilo v vse pore družbe. Zato smo v vseh državah članicah ustanovili platformo Tokratgremvolit.eu, stičišče gibanja angažiranih posameznikov.

Z vpisom na spletni strani se simbolično zavežejo, da se bodo udeležili evropskih volitev. Če želijo, lahko spletno povezavo, prek svojih profilov na družbenih omrežjih, delijo z domačimi, prijatelji, sodelavci. Tako izpostavijo pozitivne vidike evropskega povezovanja in jih povabijo, da tudi oni volijo, saj je skupna Evropa proces, v katerem moramo aktivno sodelovati vsi, najmanj z udeležbo na volitvah.

Preko platforme jim bomo na volilni dan, 26. maja 2019, poslali sporočilo, naj si, ne glede na siceršnje načrte, vzamejo nekaj minut in oddajo svoj glas, utemeljen na relevantnih informacijah in argumentih.

S kakšnim namenom?

Naš kratkoročni cilj kampanje je s pomočjo angažiranih in odgovornih sodržavljanov, ki se nam bodo aktivno pridružili pri promociji prednosti evropskega povezovanja in participacije, povišati udeležbo na evropskih volitvah.

Srednjeročni cilj projekta, s katerim bomo nadaljevali tudi po volitvah, je v širši javnosti okrepiti poznavanje EU, principov in načel njenega delovanja ter jo seznaniti s tem, kaj nam EU nudi, kaj lahko od nje pričakujemo in kako lahko sodelujemo pri odločitvah evropskih institucij.

Dolgoročni cilj projekta je okrepiti politično participacijo državljanov, ki jih želimo prepričati, da odločitve o skupni prihodnosti vzamejo v svoje roke.

S kom?

Ključni za kampanjo so proevropsko naravnani državljani, ki so pripravljeni sodelovati pri širjenju našega sporočila svojim prijateljem, znancem, sorodnikom, sošolcem, sodelavcem in širši javnosti. Brez vas tega projekta ni.

Kako?

Aktivnosti pri projektu Tokrat grem volit ne potekajo le v digitalnem svetu, čeprav je ta izjemno pomemben predvsem pri nagovarjanju mlajše populacije. Svoje sporočilo širimo od ust do ust na različnih dogodkih po Sloveniji, kot so okrogle mize, predavanja, posveti z državljani, promocijske dejavnosti na sejmih, festivalih, športnih dogodkih in podobno, pri čemer se zanašamo tudi na pomoč prostovoljcev enakih evropskih nazorov.

Kako se torej lahko vključite v naše aktivnosti? Najmanj s tem, da se vpišete na spletni strani tokratgremvolit.eu in k temu povabite še druge ter tako javno, z zgledom izrazite svojo namero iti na volitve.

Če ste pripravljeni narediti korak več, to označite ob vpisu na spletno stran. Z veseljem vas bomo kontaktirali in po posvetu z vami skupaj ugotovili, kako lahko najbolj učinkovito prispevate k skupnemu cilju. Lahko nam pomagate z našimi aktivnostmi na družbenih omrežjih, s snovanjem in produkcijo multimedijskih vsebin, kot komunikatorji s širjenjem našega sporočila na dogodkih ali celo z organizacijo in/ali vodenjem lastnih dogodkov.

To je le nekaj predlogov, vedno pa radi prisluhnemo vašim idejam, saj lahko Evropo gradimo le s skupnimi prizadevanji njenih državljanov. Na kocki je namreč prihodnost odprte, demokratične, solidarne, uspešne EU.

Pridružite se nam. Prvi korak k skupnemu cilju vodi preko tokratgremvolit.eu.

Če vsi volimo, vsi zmagamo.

PROJEKT TOKRAT GREM VOLIT

Evropska unija je za marsikaterega državljana že zdavnaj postala samoumevna, vendar njena prihodnost in stabilnost še zdaleč nista gotovi. Prvi izstop katere od članic, naraščanje populizma, brezposelnost mladih, okoljske spremembe, migracije in sprememba globalnih razmerij moči so izzivi, ki zahtevajo več angažmaja na evropski ravni.

Zadnjih volitev v Evropski parlament se je v Sloveniji udeležilo 24 odstotkov volivcev, s čimer smo se uvrstili na četrto mesto med državami članicami z najnižjo udeležbo na evropskih volitvah. Še bolj zaskrbljujoče je, da se je evropskih volitev 2014 udeležilo le 15 odstotkov mladih.

V Evropskem parlamentu smo pred evropskimi volitvami, ki bodo v Sloveniji 26. maja 2019, zagnali projekt Tokrat grem volit. Z njim želimo povezati državljane, ki verjamejo v Evropo, ter z njihovo pomočjo povečati interes za Evropsko unijo in politično participacijo najširše javnosti pri njeni gradnji oziroma razvoju. Ne gre za poziv ljudem, koga naj volijo, temveč za ozaveščanje o pomenu udeležbe na volitvah. Več volivcev se jih udeleži, bolj močna in legitimna je evropska demokracija.

Posamezniki se z vpisom na spletni strani simbolično zavežejo, da se bodo udeležili evropskih volitev. Če želijo, lahko spletno povezavo, prek svojih profilov na družbenih omrežjih, delijo z domačimi, prijatelji, sodelavci. Tako izpostavijo pozitivne vidike evropskega povezovanja in jih povabijo, da tudi oni volijo, saj je skupna Evropa proces, v katerem moramo aktivno sodelovati vsi, najmanj z udeležbo na volitvah. V kampanjo se lahko vključijo tudi prostovoljci, ki nam lahko denimo pomagajo z organizacijo dogodkov o pomenu volitev in prednostih EU. Tokrat je namreč na kocki prihodnost odprte, demokratične, solidarne, uspešne EU. In če vsi volimo, vsi zmagamo.

Mediji nam lahko pomagate z obveščanjem o kampanji tokratgremvolit, predvsem pa s pogovori oziroma kratkimi izjavami akterjev kampanje, torej posameznikov, ki so se odločili aktivno sodelovati v kampanji. Menimo namreč, da je takšen pristop najbolj verodostojen in avtentičen, saj gre za osebno izkušnjo o koristih članstva Slovenije v EU, kot so mladi in mobilnost, kmetje in subvencije, ugodna posojila in jamstva, infrastrukturni projekti, pravice potnikov, pravice potrošnikov, varstvo okolja in podobno. Na podlagi lastne izkušnje sporoča drugim, da svoje prihodnosti v EU ne želi prepustiti drugim, temveč jo želi soustvarjati, tudi z udeležbo na evropskih volitvah.