O-STA

Na projektu 3. razvojne osi potekajo mnoge aktivnosti

Družba za avtoceste Republike Slovenije (v nadaljevanju DARS) je včeraj predstavila nove informacije o poteku izgradnje 3. razvojne osi. Za oba odseka (A1-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec) so sklenjene pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč ter za izvedbo arheoloških raziskav. 
Na trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem je parcelacija gozdnih zemljišč že izvedena, zato sledi cenitev. Za objekte pa bo cenitev predvidoma pomladi 2019, ko bodo znane ocene posegov na zemljišča na podlagi projektnih rešitev.

Trenutno se na območju Homca, Podgorja, Velenja in Škal, opravlja geološko geomehanska raziskava tal, zato so lahko okoliški prebivalci že opazili stroje za sondiranje terena.

DARS se na krajane območij, kjer poteka trasa obrača s prošnjo, da pogodbenim izvajalcem omogočijo izvajanje njihovih del, saj bo le to omogočilo da bodo dela potekala po zastavljenem terminskem načrtu.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se tej prošnji pridružuje in podpira konkretne premike v smeri izgradnje 3. razvojne osi. Prav tako smo v pričakovanju prvega sestanka z novo ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek.
www.hitronakorosko.si