O-STA

Obnovili smo štiri toplotne postaje - SZJ mestne občine Velenje

Nova TPP 330 v prostorih Goriška cesta 38

Velenje, 26. oktober 2018 - Mestna občina Velenje v teh dneh zaključuje z obnovo štirih toplotnih postaj. Zgradili smo nadomestno toplotno postajo pri avtopralnici Živic na Selu, saj je bila stara toplotna postaja zastarela in v neustreznem in težko dostopnem objektu. Izvajalec del je bilo podjetje Nizke gradnje Rošer, Rošer Viljem, s. p. Pogodbena vrednost je znašala 137.970,26 evra (DDV ni zajet).

Obnovili smo tudi vročevod Podkraj-Gorica na odseku pri Meži. Izvajalec del je bilo podjetje Karbon, d. o. o. Pogodbena vrednost je znašala 143.846,31 evra (DDV ni zajet).

Tudi toplotna postaja na Goriški cesti 42 je bila potrebna obnove. Izvajalec del je bilo podjetje Esotech, d. d. Pogodbena vrednost je znašala 136.117,32 evra (DDV ni zajet).

Izvedli pa smo še obnovo toplotne postaje na Goriški cesti 38. Tudi to obnovo je izvedlo podjetje Esotech, d. o. o., pogodbena vrednost pa je znašala 139.350,58 evra (DDV ni zajet).

Namen obnov distribucijskega sistema toplote, ki ga sestavljajo distribucijski vodi in toplotne postaje, je podaljševanje življenjske dobe sistema, ohranjanje funkcionalnosti, obratovalne usposobljenosti, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in varnosti delovanja v času celotne dobe.