O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco Univerze v Novi Gorici

V petek, 30. novembra 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo peto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici. Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.


Dnevni red Rektorske konference RS:

1. Potrditev dnevnega reda seje.

2. Potrditev zapisnika 4. redne in 1. dopisne seje.

3. Pregled uresničitve sklepov 4. redne in 1. dopisne seje.

4. Poročilo o konzorcijskih pogajanjih za nakup in uporabo mednarodne znanstvene literature v letu 2019.

5. Izvajanje izpitov iz znanja slovenščine na osnovni in višji ravni.

6. Pristojbine Komisije RS za medicinsko etiko za izdajo soglasij k zasnovam znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zdravstva.

7. Možnost prevajanja strokovnih in znanstvenih naslovov iz Slovenščine in sprememba zakonodaje.

8. Delovne skupine.

9. Sprejem koledarja rednih sej za leto 2019.

10. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.

11. Razno.


Ob 12.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v doktorski sobi Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekal podpis Dogovora o sodelovanju v nacionalni pobudi Study in Slovenia (SIS). Po končanem podpisu bo sledila novinarska konferenca.


Zaradi lažje organizacije vas prosimo da potrdite svojo prisotnost do četrtka, 29. novembra 2018, na tel. št. 05 62 05 827 oziroma na naslov andreja.leban@ung.si.

Lepo vabljeni na podpis dogovora in novinarsko konferenco!


Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Univerza v Novi Gorici

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si