O-STA

Dodatnih 10 tisoč evrov Odboru za pomoč občankam in občanom MOV

Velenje, 27. november 2018 - Dodatnih 10 tisoč evrov bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič letos namenil za delo Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje. Gre za sredstva, ki so bila prvotno namenjena za organizacijo dveh tradicionalnih sprejemov - novoletni sprejem in sprejem za medije. Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje bo ta sredstva namenil za pomoč posameznikom, ki zanjo zaprosijo, za pomoč socialno ogroženim družinam pri nakupu šolskih potrebščin in za letovanje teh otrok. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo dobrodelna sredstva s čekom simbolično predal predsedniku odbora Dragu Kolarju v petek, 30. novembra, ob 18. uri na Titovem trgu. Predaja čeka bo potekala v sklopu koncerta ob prižigu praznične razsvetljave, na katerem bo nastopila Natalija Verboten s skupino Plamen.

Tudi sicer v Mestni občini Velenje vsako leto decembra namenjamo dodatna sredstva za dobrodelne namene ali trajnejše projekte. Tako smo lani namesto ognjemeta raje namenili 5 tisoč evrov za Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske za nakup novega kombiniranega vozila. Predlani smo namesto ognjemeta sredstva namenili za nakup novega otroškega igrala na Velenjski plaži, ki je prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami. Leta 2015 pa smo namesto ognjemeta nakupili 3D tiskalnike za vse velenjske osnovne šole in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.

Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje je bil ustanovljen v letu 2009 z namenom, da uravnoteženo skrbi in koordinira dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. Upravičence, postopek in merila dodeljevanja denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene določa pravilnik. Do denarnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni huje materialno ogroženi posamezniki in družine s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Velenje. Seznam upravičencev do denarnih pomoči pripravi posebna delovna skupina in ga predloži Odboru za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje v potrditev. Delovno skupino sestavljajo predstavniki Rdečega križa Slovenije OZ Velenje, Društva za boj proti raku Velenje, Centra za socialno delo Velenje, Župnijske Karitas Velenje, Medobčinske Zveze prijateljev mladine Velenje in drugi. Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje na podlagi vlog dodeljuje sredstva posameznikom, družinam, humanitarnim organizacijam za nakup prehrambnih paketov in šolskih potrebščin ter za letovanje otrok na morju.

Prijazno vabljeni v petek na dogodek.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
.............................................