O-STA

Posvet o e-izobraževanju 2004 (25.11.2004, Hotel Špik, Gozd Martuljek)

E-izobraževanje ne predstavlja modne muhe enodnevnice, ampak obvezen korak naprej za vse tako podjetja kot izobraževalne ustanove. Zakaj?

Glavne prednosti podjetja so znanje, spretnosti in sposobnosti vodij in zaposlenih, ažurnost pri pridobivanju novih informacij in sposobnosti hitrejšega učenja od konkurence. Vendar podjetje zaradi izobraževanj in usposabljanj ne sme izgubljati poslovnih priložnosti zaradi odsotnosti vodilnih ali zaposlenih.

V ta namen smo oblikovali bogat program posveta, katerega glavni poudarek bo na e-izobraževanju v in za podjetja/zaposlene in integracija e-izobraževanja v podjetja.

Na enem mestu bodo zbrani vsi glavni razvijalci in ponudniki e-izobraževanja v Sloveniji (IBM, Savatech, LTFE, Spin, Oracle Software, qSTC, Skupina Atlantis,�...), kar pomeni, da bodo udeleženci v enem dnevu pridobili bistvene informacije in povezave o razvoju in ponudbi e-izobraževanja v Sloveniji.

E-izobraževanje, še posebej v kombinaciji s klasičnim načinom je tisto pravo, kar bo v prihodnje nujno in neizogibno.

Več o informacij o samem poteku posveta je mogoče dobiti na spletnem naslovu http://www.inter-es.si.

Pripravila:

Jana Jan (jana@inter-es.si)

Dodatne informacije:

Organizator posveta

Inter-es, d.o.o.

Klavdija Macedoni

klavdija@inter-es.si

Tel: 01/2000230

Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana