O-STA

Odprto pismo župana Bojana Kontiča za HSE - SZJ Mestne občine Velenje

Spoštovani generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne,

Šaleško dolino zaznamuje premogovništvo že več kot 143 let. S proizvodnjo električne energije se ukvarjamo že skoraj 90 let, saj so prvo termoelektrarno zgradili že davnega leta 1929. Na lignit, premogovništvo in dejstvo, da v Šaleški dolini zagotavljamo električno energijo za celotno Slovenijo, smo bili vedno zelo ponosni. Ker so to delo opravljali naši predhodniki, naši dedje in ker to v Šaleški dolini znamo početi. Ta dejavnost je zagotavljala preživetje številnih generacij, družin. Žrtvovanje Šaleške doline za električno samooskrbo Slovenije ni majhno, saj je bilo zaradi pogrezanja tal v preteklosti porušenih več kot 400 domov in preseljenih več kot 2 tisoč ljudi. Gospodarske družbe so s svojo dejavnostjo preveč onesnaževale dolino, degradirale okolje in premalo skrbi namenile kvaliteti življenja tukajšnjih prebivalcev, saj je skrbno načrtovana okoljska sanacija Šaleške doline zahtevala kar tri desetletja. Vedno smo se prilagajali spremembam, ki so jih prinašali izzivi prihodnosti. Pripravljeni smo na sodelovanje in iskanje kompromisov, ki bodo osnova za dobro sodelovanje med energetskimi družbami in lokalno skupnostjo. Naše prioritete so bile vedno usmerjene v zmanjševanje obremenjevanja okolja, sanacijo degradiranega okolja in ustvarjanje novih, ali vsaj zagotavljanje obstoječih, delovnih mest. Z blokom 6 nam je bilo vse to tudi obljubljeno in zagotovljeno. Žal danes ugotavljamo oz. prebiramo, da se energetske družbe ne obnašajo družbeno in okoljsko odgovorno. Vse bolj ugotavljamo, da nas z blokom 6 zavajajo že od vsega začetka, saj so potrebovali naše soglasje in podporo.

V Šaleški dolini smo podpirali investicijo v blok 6 in še vedno menimo, da ta blok v Sloveniji potrebujemo za energetsko samooskrbo naše države. Zaupali smo strokovnjakom pri napovedih o zadostnih zalogah premoga, o načrtovani ceni premoga in o finančni vzdržnosti investicije. Zavajali in izigrali so nas tako v času načrtovanja investicije, kot tudi sedaj, ko blok že obratuje. Kot lokalna skupnost smo podprli namero o podaljšanju obratovanja Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, kar je seveda pomenilo ohranitev obstoječih delovnih mest in nove zaposlitve. Zadnjih nekaj let pa smo v Šaleški dolini deležni velike diskreditacije in javnega blatenja, zaradi nepravilno vodene investicije. Prav je, da pravosodni organi čimprej opravijo svoje delo, raziščejo morebitne krivce in le-ti naj odgovarjajo za svoje (ne) delo.